Koodia Suomesta – monta tapaa olla mukana!

Koodia Suomesta ry:n vuosikokouksessa 28.5.2020 päätettiin sääntömuutoksesta, jonka myötä jäsenlajeja on nyt kolme: varsinaiset jäsenet, kumppanijäsenet ja tukijäsenet.

Varsinaisten jäsenten osalta kriteerit ovat ennallaan eli lämpimästi tervetuloa mukaan, ohjelmistoalan yritykset ja yhteisöt, joiden tuotannon kotimaisuusaste on vähintään 80 %! Ei väliä, miten itseänne nimitätte – mukaan mahtuvat niin perinteiset ohjelmistokehitystä tekevät yritykset, tuotevetoiset erikoisalojen firmat, digitoimistot kuin pilvipalvelijatkin.

Tervetuloa mukaan myös alan opiskelijayhdistykset ja muut samoja tavoitteita edistävät tahot – teitä varten on Koodia Suomesta -yhdistyksen kumppanijäsenyys! Huomatkaa mainio hinta: ei edes ykkönen, vaan nolla.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä: suomalaista koodia voi nyt kannattaa myös tukijäsenyyden kautta. Jos järki ja/tai sydän niin sanovat, tulkaa mukaan tukemaan suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista koodia: ne ovat meidän. Ohjelmistoalan liikevaihto vuonna 2018 oli 9,3 miljardia euroa, ja ala työllisti 53 468 henkilöä 6 712 yrityksessä (TEM Ohjelmistoalan toimialaraportti 2020).

Jäsenmaksut 2020

Jäsenmaksut ovat jatkossa seuraavat:

Varsinaiset jäsenet:
  • 1-5 työntekijän yritykset: 50 €
  • 6-20 työntekijän yritykset: 100 €
  • Yli 20 työntekijän yritykset: 200 €
Kumppanijäsenet: 0 €
Tukijäsenet: 2 000 €
Liity mukaan!