Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 8.5.2020

Läsnä:
Mike Arvela
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Simo Kari
Miikka Kostian
Jarkko Malinen
Satu Lapinlampi
viestintävastaava Laura Mänki 

 

Kokous avattiin 12.05

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksytään Weasel Software, Car Den ja Tuonetti

 • Diplomit
  • Lähetetään uusille jäsenille diplomit (edellinen erä helmikuussa) -> Mike
  • Uudelleenlähetykset hoidettu painon kanssa
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne + Satu laativat ne ja lähettävät

 • CRM-järjestelmä
  • Laaditaan suunnitelma siirtymisestä CRM:ään (Antti + Janne)
  • Avataan tili Zohoon, tätä varten uusi mailisoite
  • CRM toimii master datana siirtymän jälkeen

 • Jäsenedut
  • Blue Arrow Awards -alennuskuponki saatu
  • Webinaari saatavien perinnästä 13.5.
   • Laura “emännöi” tilaisuuden

 

Viestintä

 • Sivuston muutokset
  • Pieniä tekstimuutoksia sisällön yhdenmukaistamiseksi.
  • Korjataan vanhentuneet yhteystiedot lomakevastauksista -> Janne tsekkaa

 

 • Lauran statuskatsaus
  • Ensimmäinen versio viestintäsuunnitelmasta tehty
   • Jatketaan työtä mittariston suhteen
    • Analytiikka otettu käyttöön, ei vielä tutkittu tarkemmin
    • Laura tekee esityksen aiheesta
   • Avataan suunnitelma jäsenistölle, kun sisältöä avattu sen verran, että ei tarvitse olla päivittäisessä viestintäkeskustelussa hyötyäkseen dokumentista
  • KS-nettisivut kaipaavat uudistamista, pohjautuvat edelleen alkuperäiseen kampanjaan
   • Laura kerää uudistustarpeet yhteen
  • Hallituksen aktivoitumista somessa ja Slackissa kaivataan edelleen
   • Keskustelu kulkee välillä varsin mainiosti, lisätään näitä hetkiä edelleen

 

 • Jäsenkirje 
  • Edellinen kirje lähetetty ennen vappua
  • Seuraava jäsenkirje yhdistyksen kokouskutsu

 

Vuosikokous

 • Pidetään 28.5. kello 15-17 telcona
 • Informoidaan jäsenistöä sekä Slackissa, jäsenkirjeessä ja somessa
 • Janne tehnyt kutsun
 • Jarkko teettää tilinpäätöksen tilitoimistolla ja hoitaa sen tarkistukseen
  • Prosessi käynnissä
  • Kontaktoidaan toiminnantarkastaja etukäteen
 • Jarkko tekee budjetin
 • Janne tehnyt toimintakertomuksen ja -suunnitelman

 

Yhdistyksen kehittäminen

 • Soda.pl:n malli, erityisesti resurssien jakamista yritysten kesken, on hyvä
  • Selvitetään mahdollinen toteutus Suomessa yhdistyksen jäsenille
  • Pieni maksu yhdistykselle olisi hyvä olla, jotta voidaan kehittää ratkaisua myös tulevaisuudessa
  • Selvitetään jäsenistön kiinnostusta Slackissa / Janne hoitaa
 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille
  • Todettiin hyväksi ideaksi, laaditaan lyhyt suunnitelma yritysten tavoittamiseksi somessa
  • Selvitetään ko. alan muut liittotoimijat mahdollisen yhteistyön merkeissä – Satu tsekkaa

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Energiatehokkuus
  • Ulkoiset projektit
   • Sitran projekti tiedonkeruuvaiheessa
   • LVM:lla hanke, Janne piti alustuksen 8.4. tilaisuudessa
   • LUT:n professorin kanssa käyty keskusteluja, miten Koodia Suomesta voisi auttaa heidän tutkimushankkeissaan – pallo heillä
   • Aallon professori esitelty Blue Arrow Awardsille, jossa puhe energiatehokkuudesta
  • Haetaan tieteellisiä artikkeleita ja muuta faktaa aiheesta
  • Tsekataan Saksassa lanseerattu energiatehokkaan koodin standardi: https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20215-eng%20Criteria.pdf
   • Taustalla RAL ja Joutsenmerkkiä vastaava taho Saksasta
   • Koetaan vielä hankalaksi arvioida ohjelmistojen ympäristövaikutuksia
   • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit

 • Koronakriisi
  • Jäsenkyselyyn saatiin kaikkiaan 78 vastausta
  • Tulokset jaettu blogissa ja somessa, puffataan tuloksia uudestaan somessa
  • Mahdollinen jatkokysely kesäkuun alussa

 

 • Koodin reiluus
  • Sitra otti yhteyttä, alustettiin keskustelua koulun reiluudesta

 

Päätettiin kokous 12.59