Koodia Suomesta -merkki

Varsinaisten jäsenten (yritysjäsenten) Koodia Suomesta -merkki.

Koodia Suomesta -merkistä tunnistat Suomessa kehitetyt ja valmistetut ohjelmistotuotteet ja -palvelut. Yritysjäsenten tulee täyttää alla olevat kriteerit joko tuotteiden tai palveluiden osalta.

Merkin käyttöoikeus myönnetään hakemuksesta yrityksille, joiden Suomessa kehitetyn ohjelmistotuotteen kotimaisuusaste on vähintään 80 prosenttia valmistusarvosta tai joiden kaikille Suomessa sijaitseville asiakkaille toimitettujen ohjelmistokehityspalveluiden kotimaisuusaste on vähintään 80 prosenttia valmistusarvosta. Merkki on voimassa vuoden kerrallaan.

Jos yrityksesi tai organisaatiosi ei täytä merkin vaatimuksia, mutta haluatte muuten kannattaa yhdistyksen toimintaa ja edistää yhteisiä tavoitteita, tervetuloa yhdistyksen tukijäseneksi! Myös henkilöjäsenet ovat tervetulleita tukemaan toimintaa.

Koodia Suomesta -merkin ja yritysjäsenyyden kriteeristö

1. Tuote

Käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa kehitetyille ohjelmistotuotteille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 80 prosenttia valmistusarvosta.

2. Ohjelmistokehityspalvelu

Käyttöoikeus voidaan myöntää yrityksille, joiden kaikille Suomessa sijaitseville asiakkaille toimitettujen ohjelmistokehityspalveluiden kotimaisuusaste on vähintään 80 prosenttia valmistusarvosta.

Tunnusta saa hyödyntää myös ulkomaille suunnatuille palveluille, jotka täyttävät saman kriteerin.

3. Yrityskuvaviestinnässä tulee Koodia Suomesta -tunnuksella viitata selkeästi yrityksen nimeen tai brändiin ja ainoastaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joille on myönnetty tunnuksen käyttöoikeus.

4. Yritys voi käyttää tunnusta myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun tuoteyrityksen kaikki tuotteet täyttävät kohdan 1 kriteerit tai palveluyrityksen kaikki suomalaisille asiakkaille tarjoamat ohjelmistokehityspalvelut täyttävät kohdan 2 kriteerit (tai molempia tuottavan kaikki jne.)

5. Tunnus on yrityskohtainen ja yrityksen emo-, tytär- tai sisaryhtiöillä ei ole oikeutta käyttää tunnusta. Mikäli yrityksen rakenne on konsernimuotoinen ja se toimii yhden brandin alla, käyttöoikeus voidaan myöntää koko konsernille. Tällöin konsernin jokaisen yrityksen tulee joko täyttää kriteerit tai olla käyttämättä merkkiä.

6. Koodia Suomesta ry voi peruuttaa käyttöoikeuden, jos hakija on antanut yhdistykselle virheellisiä tietoja tai jos yhdistys katsoo hakijan muutoin johtaneen yhdistystä harhaan.

Niin ikään käyttöoikeus peruutetaan, jos tunnusta käytetään virheellisesti, harhaanjohtavasti tai hyvän tavan vastaisesti tai jos jäsenyhteisö toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

7. Tunnuksen käyttöoikeus on voimassa yhden vuoden kerrallaan ja se on sidottu yhdistyksen jäsenyyteen.

Määritelmät

Valmistusarvo

Valmistusarvossa otetaan huomioon seuraavat tuotteeseen kohdistetut kustannukset:

  • Konsultointi
  • Suunnittelu
  • Määrittely
  • Konseptointi
  • Ohjelmointi
  • Testaus
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Graafinen suunnittelu

Valmistusarvossa huomioidaan myös alihankintana teetetty työ.

Valmistusarvoon eivät sisälly tuotteessa käytetyt open source -komponentit eikä kolmansilta osapuolilta lisensoidut ohjelmiston osat siltä osin kuin ne eivät ole asiakaskohtaisesti ko. yritykselle tuotettuja.

Kotimaisuusaste

Kotimaisuusasteeseen luetaan valmistusarvon määritelmässä listatut kustannukset, jotka on toteutettu Suomessa Suomeen veronsa maksavan henkilön toimesta.