Koodia koronan keskellä – ohjelmistoalan tilannekatsaus

Kuulostellakseen tunnelmia ja kerätäkseen tietoa ohjelmistoalan tilanteesta Koodia Suomesta ry järjesti verkkokyselyn, joka oli auki 3.4.-14.4. 2020. Vastauksia kertyi 78. Kyselyn tulokset kertovat, että koronakriisi on iskenyt myös ohjelmistoalaan, vaikka toistaiseksi lievemmin kuin moniin muihin. Akuutti henkilöstöpula on helpottanut, mutta yli neljännes turvautuu lomautuksiin. Kolme neljästä on hakenut tai aikeissa hakea Business Finlandin tukia. Vastaajista neljä viidestä oli Koodia Suomesta ry:n jäsenyrityksiä.

Missä mennään?

Hiukan yli puolet vastaajista ilmoitti yrityksen liiketoiminnan toistaiseksi pysyneen ennallaan. Noin 15 %:lla liiketoiminta oli kasvanut, ja kolmanneksella heikentynyt.

(Kaaviossa: 1 = heikentynyt merkittävästi, 5= kasvanut merkittävästi.)

Tulevina kuukausina hiukan alle puolet vastaajista (48,7 %) odotti liiketoiminnan edelleen pysyvän ennallaan. 37,3 % arvioi tilanteen huononevan, ja noin 15 % parantuvan

Henkilöstön suhteen yli puolet arvioi tilanteen pysyvän lähitulevaisuudessa samana, mutta yli neljänneksellä henkilöstöä tarvitaan lisää ja rekrytointi jatkuu. Normaalioloihin eli vuoden 2019 jäsenkyselyyn verrattuna lasku on merkittävä: aiemmin kaksi kolmannesta odotti henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Business Finlandin tuet käyttöön, lomautuksia yli neljänneksellä

Suurin osa vastanneista (75,5 %) on hakenut tai aikeissa hakea Business Finlandin tukea, muutama Finnveran takauksia ja muutama ELY:n tai yksinyrittäjän tukea. Erilaisiin maksujärjestelyihin verottajan, pankkien ja eläkevakuutuslaitosten kanssa oli tukeutunut 36,7 %. Irtisanomisiin oli joutunut vain 6,1 %, mutta lomautuksiin 28,6 %.

Muita mainittuja selviytymiskeinoja olivat mm. bonusten leikkaaminen, ylityöt ja “vankka usko tulevaan”.

Kehittämistuissa kehittämistä

Liki puolet (48,9 %) koki avustushakemusten teon helppona ja vain 11,1 % vaikeana

Sanallista kritiikkiä kuitenkin annettiin. Ne liittyvät mm. käsittelyn hitauteen, sekaviin ohjeisiin, tuen ehtoihin ja de minimis -tuen kattoon. 

“Business Finlandin malli toimii hyvin, mutta Finnveran kanssa on haastavaa sekä heitä sitovien säännösten, tarjotun mallin (joko 50% tai 80% takaus lainalle – mistä loput otetaan?) ja hinnoittelun takia.”

“Olisi mukavaa, että saisi myös tukea kehittää ratkaisuja jotka auttavat muita yrityksiä. Kaikki tuet rajautuvat tällä hetkellä vain oman toiminnan vahvistamiseen.”

“Paras olisi, että yritysten ei tarvitse itse taistella tukiviidakossa ja viranomaisten päätellä kuka tarvitsee tukea ja kuka ei.”

“Olemme hakeneet BF:n kehittämistukea myös yhdessä asiakkaitten kanssa. Parinkin asiakkaan kanssa on ollut tilanne, jossa esim. olemassa olevan verkkokaupan tekniseen kehittämiseen oltaisiin haluttu avustuksen turvin panostaa – ja se olisi jopa asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen kannalta järkevää – mutta kriisirahoituksen ehdoissa ei aivan yksiselitteisesti ole kerrottu, voiko avustusta tällaiseen hankkeeseen saada. Verkkokaupan tekninen pystyttäminenhän on ollut ehdoissa (jostakin syystä) kielletty, mutta myös kehityksen suhteen on asiakkaissa ehkä syystäkin emmitty. Kun business siirtyy verkkoon, olisi mielestäni täysin perusteltua tukea yritysten verkkoliiketoiminnan kehittämistä – olkoon se sitten vaikka verkkokaupan perustaminen tai sen kehittäminen.”

“BF:n yritystuen ehtona on, että yrityksellä ei saa olla mitään pakollisia viranomaismaksuja, esimerkiksi veroja, maksamattomana. Kuitenkin todennäköisesti aika monella yrityksellä verot voivat juurikin koronan aiheuttaman kriisin vuoksi jäädä maksamatta. Tulee tunne, että edelleenkin tukia saa vain, jos pystyy osoittamaan että pärjää ilmankin.”

Apua ja tsemppiä

Yhdistykseltä toivottiin tilanteessa vertaistukea ja yhteenvetoa ohjelmistoalaa koskevista tuista, “ettei kaikkien tarvisi lyödä päätä seinään peräkkäin”. Vaikka kriisi ei vielä suoraan koskettaisi ohjelmistoyrityksiä, välillisiä seurauksia on odotettavissa. Kaivattiin myös ideoita siihen, miten yrityskulttuuria pidetään etänä hengissä.

“Tsemppiä ja stoppia maailmanlopun maalailulle.”