Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 3.4.2020

Läsnä:
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Jarkko Malinen
Satu Lapinlampi
viestintävastaava Laura Mänki

 

Kokous avattiin kello 12.08.

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksytään Verwijnen & Verwijnen Oy, Valolink Oy, Artio Oy, M-Solutions, Janne Parri Oy, Keypro Oy, Indoor Informatics Oy
 • Eronneiden (jäsenmaksun maksamatta jättäneet) käsittely
  • Tiedotettu eronneiksi todetuille ja annettu mahdollisuus antaa palautetta yhdistykselle
 • Diplomit
  • Uudelleenlähetys jäsenille, joiden osoitetiedot olivat vanhentuneet → joitakin lisäkuluja (Mike)
   • Jäsenet kontaktoitu ja asia työn alla, Mike jatkaa selvittelyjä painon kanssa tarvittaessa
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne + Satu laativat ne ja lähettävät
 • CRM-järjestelmäselvitys
  • Zohon GDPR-asia selvitetty ja hyväksi havaittu
   • Laaditaan suunnitelma siirtymisestä CRM:ään (Antti)
   • CRM toimii master datana siirtymän jälkeen
 • Jäsenedut
  • Blue Arrow Awards -alennuskuponki tulossa pian
  • Selvitetään mahdollisuus saada webinaari saatavien hallinnasta jäsenistölle
   • Satu selvittää

Viestintä

 • Sivuston muutokset
 • Hallituksen esittely
  • Avattu, tiedotetaan jäsenistölle – Laura hoitaa
 • Lauran statuskatsaus
  • Ensimmäinen versio viestintäsuunnitelmasta tehty ja jaettu hallitukselle
   • Hallitus kuitannut suunnitelman hyväksi
   • Jatketaan työtä mittariston suhteen
    • Analytiikka otettu käyttöön, ei vielä tutkittu tarkemmin
   • Avataan suunnitelma jäsenistölle, kun se on hyväksytty ja sisältöä avattu sen verran, että ei tarvitse olla päivittäisessä viestintäkeskustelussa hyötyäkseen dokumentista
  • KS-nettisivut kaipaavat uudistamista, pohjautuvat edelleen alkuperäiseen kampanjaan
   • Laura kerää uudistustarpeet yhteen
  • Hallituksen aktivoitumista somessa kaivataan edelleen
 • Jäsenkirje, edelleen työn alla
  • Jos et ole saanut diplomia tai osoitetiedot ovat muuttuneet, ilmoita meille
  • Slack-etiketti, eli kaikista jäsenistä seuraavat tiedot profiilissa
   • Kuva
   • “What I do” -kenttään titteli + edustamansa yrityksen/yhdistyksen nimi → helpottaa Slack-käyttäjätilien siivoamista
   • Sijainti (lisätty Location-kenttä)
  • Ohje: mistä saan Slack-tunnukset?
  • Jäsenetujen kyseleminen jäsenistöltä / muistutus mahdollisuudesta
  • Vuosikokous, rohkaistaan jäsenistöä osallistumaan
 • Mekanismi hallituksen hyväksynnälle
  • Sovittiin, että jos tarvitaan hallituksen hyväksyntää johonkin asiaan, riittää kahden jäsenen hyväksyntä

Vuosikokous

 • Pidetään 28.5. kello 15-17 telcona, oletuksena telcona
 • Informoidaan jäsenistöä sekä Slackissa, jäsenkirjeessä ja somessa
 • Janne tekee kutsun
 • Jarkko teettää tilinpäätöksen tilitoimistolla ja hoitaa sen tarkistukseen
  • Prosessi käynnissä
  • Kontaktoidaan toiminnantarkastaja etukäteen
 • Jarkko tekee budjetin
 • Janne tekee toimintakertomuksen ja -suunnitelman
 • Kaikkiin kolmeen osallistetaan koko hallitus ja viestintävastaava Laura

Yhdistyksen kehittäminen

 • Soda.pl:n malli, erityisesti resurssien jakamista yritysten kesken, on hyvä
  • Selvitetään mahdollinen toteutus Suomessa yhdistyksen jäsenille
  • Pieni maksu yhdistykselle olisi hyvä olla, jotta voidaan kehittää ratkaisua myös tulevaisuudessa
  • Selvitetään jäsenistön kiinnostusta Slackissa / Janne hoitaa
 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Energiatehokkuus
  • Ulkoiset projektit
   • Sitran projekti tiedonkeruuvaiheessa
   • LVM:lla hanke, Janne pitää alustuksen 8.4. tilaisuudessa
   • Lisäksi löydetty Aallosta professori, jonka kanssa voidaan katsoa tieteellistä pohjaa softan tehokkuudesta
  • Haetaan tieteellisiä artikkeleita ja muuta faktaa aiheesta
  • Tsekataan Saksassa lanseerattu energiatehokkaan koodin standardi: https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20215-eng%20Criteria.pdf
   • Tästä saadaan tiivistelmä em. LVM:n tilaisuudessa, Janne toimittaa yhteenvedon hallitukselle
   • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
 • Koronakriisi
  • Jäsenkysely koronan vaikutuksista jäsenistölle työn alla, pyritään julkaisemaan tänään perjantaina
  • Lisäksi yhdistys tukenut / jakanut Lingonberry Islandin koronakyselyä
  • Saatu tietoja myös Virosta ja Puolasta
   • Viron vastaukset jaettu Slackissa

Päätettiin kokous kello 13.00.