Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 6.3.2020

Läsnä:
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Jarkko Malinen
viestintävastaava Laura Mänki 

Kokous avattiin 12.01

 

Jäsenasiat

Uudet jäsenet

Hyväksytään Betta Digital

Eronneiden (jäsenmaksun maksamatta jättäneet) käsittely

 • Laadittu lista vuoden aikana eronneista
 • Laadittu lista eronneiksi todetuista (jäsenmaksun maksamatta jättäminen)
  • Hyvitetään Holvissa avoinna olevat laskut kirjanpidon saattamiseksi ajantasaiseksi
 • Poistetaan eronneet ja eronneeksi todetut jäsenet WordPressista ja jäsenlistasta (Satu)
 • Ilmoitetaan sähköpostitse eronneeksi todetuille, muttei erikseen julkaista listaa (Satu)
  • “Tervetuloa uudelleen, Verkkokaupan kautta”
  • Kysytään samalla syitä yhdistyksestä poistumiseen

Diplomit

 • Uudelleenlähetys jäsenille, joiden osoitetiedot olivat vanhentuneet → joitakin lisäkuluja (Mike)
  • Jäsenet kontaktoitu ja asia työn alla, Mike jatkaa selvittelyjä painon kanssa tarvittaessa
 • Tarjotaan jäsenistölle Slackissa mahdollisuutta ilmoittaa, jos tahtovat vastaisuudessa vastaanottaa diplominsa sähköisenä (Mike)


CRM-järjestelmäselvitys

 • Tutkittu tarkemmin Odoota ja Zohoa
 • Zoho havaittu paremmaksi yhdistykselle
  • Tsekataan vielä GDPR-asiat
  • Jos GDPR on ok, laaditaan suunnitelma siirtymisestä CRM:ään (Antti)

Tukijäsenyys

 • Vaatii sääntömuutoksen, voidaan tehdä seuraavassa vuosikokouksessa
 • Hallitus valmistellut sääntömuutosehdotuksen vuosikokoukseen

Jäsenistön aktivointi

 • Slackiin lisää keskustelua
  • Pyydetty jäseniä päivittämään Slack-profiiliinsa
  • Selvitetään esittäytymisbotti (Greetbot tai vastaava) -> Janne tsekkaa
   • Eivät ole toimineet halutulla tavalla muissa Slack-yhteisöissä, jätetään toistaiseksi tekemättä

Jäsenedut

 • Ei uusia etuja

Viestintä

Sivuston muutokset

 • Hallituksen esittely
  • Sivu valmiina, tsekataan tekstit ja julkaistaan (Miikka)

 • Jäsenlomake päivitetty ja käytössä

Lauran statuskatsaus

 • Ensimmäinen versio viestintäsuunnitelmasta tehty ja jaettu hallitukselle
  • Palaute hallitukselta Lauralle viimeistään tiistaina 10.3.
  • Jatketaan työtä mittariston suhteen
  • Avataan suunnitelma jäsenistölle, kun se on hyväksytty ja sisältöä avattu sen verran, että ei tarvitse olla päivittäisessä viestintäkeskustelussa hyötyäkseen dokumentista
 • KS-nettisivut kaipaavat uudistamista, pohjautuvat edelleen alkuperäiseen kampanjaan
  • Mahdollinen tekijä löydetty jäsenistöstä, Laura käynyt keskustelut
  • Laura kerää uudistustarpeet yhteen
 • Hallituksen aktivoitumista somessa kaivataan

Jäsenkirje

 • Jos et ole saanut diplomia tai osoitetiedot ovat muuttuneet, ilmoita meille
 • Slack-etiketti, eli kaikista jäsenistä seuraavat tiedot profiilissa
  • Kuva
  • “What I do” -kenttään titteli + edustamansa yrityksen/yhdistyksen nimi → helpottaa Slack-käyttäjätilien siivoamista
  • Sijainti (lisätty Location-kenttä)
 • Ohje: mistä saan Slack-tunnukset?
 • Jäsenetujen kyseleminen jäsenistöltä / muistutus mahdollisuudesta
 • Vuosikokous, rohkaistaan jäsenistöä osallistumaan

Vuosikokous

 • Pidetään 28.5. kello 15-17 telcona ja mahdollisesti myös muutamassa fyysisessä paikassa
 • Informoidaan jäsenistöä sekä Slackissa, jäsenkirjeessä ja somessa
 • Janne tekee kutsun
 • Jarkko teettää tilinpäätöksen tilitoimistolla ja hoitaa sen tarkistukseen

Yhdistyksen kehittäminen

 • Soda.pl:n malli, erityisesti resurssien jakamista yritysten kesken, on hyvä
  • Selvitetään mahdollinen toteutus Suomessa yhdistyksen jäsenille
  • Pieni maksu yhdistykselle olisi hyvä olla, jotta voidaan kehittää ratkaisua myös tulevaisuudessa
  • Selvitetään jäsenistön kiinnostusta Slackissa / Janne hoitaa
 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Energiatehokkuus
  • Ulkoiset projektit
   • Sitran projekti tiedonkeruuvaiheessa
   • LVM:lla hanke, Janne tavannut asianomaiset ja sovittu, että Janne menee käymään ohjelmistoihin liittyvässä tapaamisessa keväällä
   • Lisäksi löydetty Aallosta professori, jonka kanssa voidaan katsoa tieteellistä pohjaa softan tehokkuudesta
  • Haetaan tieteellisiä artikkeleita ja muuta faktaa aiheesta
  • Tsekataan Saksassa lanseerattu energiatehokkaan koodin standardi: https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20215-eng%20Criteria.pdf
   • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit

 

Päätettiin kokous 13.22