Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 7.2.2020

Läsnä:
Janne Kalliola
Mike Arvela
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Jarkko Malinen
viestintävastaava Laura Mänki

Kokous avattiin 12.04

 

Jäsenasiat

 

Uudet jäsenet

 • Hyväksytään Laskupiste Oy, Fastroi Oy, Metatavu Oy
 • Todetaan Dwellet Oy:n maksaneen jäsenmaksun

Eronneiden (jäsenmaksun maksamatta jättäneet) käsittely

 • Päivitetään jäsenlista (Mike)
  • Tehdään lista eronneista / eronneiksi todetuista mahdollisia selvittelyjä varten (Mike)
 • Poistetaan erotetut jäsenet WordPressista (Mike)
 • Ilmoitetaan sähköpostitse erotetuille, muttei erikseen julkaista listaa (Satu)
  • “Tervetuloa uudelleen, Verkkokaupan kautta”

Diplomit

 • Uudelleenlähetys jäsenille, joiden osoitetiedot olivat vanhentuneet → joitakin lisäkuluja (Mike)
  • Selvietään lista, kenen diplomit ovat palautuneet (Mike)
 • Tarjotaan jäsenistölle Slackissa mahdollisuutta ilmoittaa, jos tahtovat vastaisuudessa vastaanottaa diplominsa sähköisenä (Mike)

Jäsenkirje

 • Jos et ole saanut diplomia tai osoitetiedot ovat muuttuneet, ilmoita meille
 • Ohje: mistä saan Slack-tunnukset?

CRM-järjestelmäselvitys

 • Kartoitetaan eri vaihtoehtoja puuhapäivän pöytäkirjan mukaisesti (Antti)

Tukijäsenyys

 • Vaatii sääntömuutoksen, voidaan tehdä seuraavassa vuosikokouksessa
 • Hallitus valmistelee sääntömuutosehdotuksen vuosikokoukseen

Jäsenistön aktivointi

 • Slackiin lisää keskustelua
  • Pyydetään jäseniä päivittämään Slack-profiiliinsa:
   • Kuva
   • “What I do” -kenttään titteli + edustamansa yrityksen/yhdistyksen nimi → helpottaa Slack-käyttäjätilien siivoamista
   • Sijainti (lisätty Location-kenttä)
   • Hallitus toimii esimerkkinä, Mike laittaa Slackiin ja Satu jäsenkirjeeseen
  • Selvitetään esittäytymisbotti (Greetbot tai vastaava) -> Janne tsekkaa
 • Tapahtumatoiminnassa aiemmin esitetty toive siitä, että voitaisiin yhdistää suomalaisia firmoja keskenään (vrt. Puolan broker-malli, sodapl.com Software Development Association Poland)
 • Keskustelua resursointipoolista
  • Janne tapaa virolaisia ja puolalaisia kollegoita 13.2., sparrataan ajatuksia tämän jälkeen

Jäsenedut

 • Saatu alennukset seuraaviin tapahtumiin: Virtual Reality Nordic 2020, ScanAgile ja ClojureTre

 

Viestintä

 

Sivuston korjaukset

 • Hallituksen esittely
  • Sivu valmiina, tsekataan tekstit ja julkaistaan
 • Jäsenlomakkeeseen tarvittavat muutokset (Janne):
  • Laskutustiedot
   • Verkkolaskutusosoite
   • Välittäjätunnus
   • Laskutussähköposti
  • Osoitetiedot (erillisinä tietueina, kuten jäsensheetissä)
  • Rasti ruutuun: en halua fyysistä diplomia
  • Lisätään näkyvä linkki Opiskelijayhdistysten liittymislomakkeelle, nyt piilossa
  • Lisätään teksti “diplomit lähetetään neljännesvuosittain”

Lauran statuskatsaus

 • Laura kiireinen yhdistyksen ulkopuolella asiakaspaineen takia, tammi- ja helmikuu menee pienemmällä teholla, maaliskuussa tilanne paranee yhdistyksen kannalta
 • Twitterissä saatu seuraajat tasaiseen kasvuun
 • Viestinnän kohdepersoonat tehdään ja hallitukselle aikanaan hyväksyttyväksi
 • KS-nettisivut kaipaavat uudistamista, pohjautuvat edelleen alkuperäiseen kampanjaan
  • Löytyisikö tekijä jäsenistöstä?
  • Määriteltävä tavoitteet uusille nettisivuille (hyviä benchmarkeja?)
 • Yhdistyksen näkyminen tapahtumissa? Onko mietitty? Voisivatko jäsenet tavata toisiaan tapahtumissa.

Käsiteltävää: viestinnän tavoitteet, pääviestit, keinot & kanavat

 • Laura ja Satu valmistelevat viestintäsuunnitelman hallitukselle läpikäytäväksi

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Energiatehokkuus
  • Ulkoiset projektit
   • Sitran projekti tiedonkeruuvaiheessa
   • LVM:lla hanke, Janne menee tapaamaan helmikuun lopussa
   • Lisäksi löydetty Aallosta professori, jonka kanssa voidaan katsoa tieteellistä pohjaa softan tehokkuudesta
  • Haetaan tieteellisiä artikkeleita ja muuta faktaa aiheesta
 • WOCUE-hankkeen johtoryhmä pidetty
  • Havaittu mahdollisuuksia viedä IT-alan hyviä käytäntöjä muille aloille, jatketaan keskustelua tutkijoiden kanssa

Päätettiin kokous 12.48