Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään yritykset ja opiskelijajärjestöt, jotka täyttävät yhdistyksen kriteerit.

Päivitetty 5.1.2018.

1. YRITYS

1a) Tuote

Käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa kehitetyille ohjelmistotuotteille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 80 prosenttia valmistusarvosta.

1b) Ohjelmistokehityspalvelu

Käyttöoikeus voidaan myöntää yrityksille, joiden kaikille Suomessa sijaitseville asiakkaille toimitettujen ohjelmistokehityspalveluiden kotimaisuusaste on vähintään 80 prosenttia valmistusarvosta.

Tunnusta saa hyödyntää myös ulkomaille suunnatuille palveluille, jotka täyttävät saman kriteerin.

Ehdot

a) Yrityskuvaviestinnässä tulee Koodia Suomesta -tunnukselle viitata selkeästi yrityksen nimeen tai brändiin ja ainoastaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joille on myönnetty tunnuksen käyttöoikeus.

b) Yritys voi käyttää tunnusta myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun tuoteyrityksen kaikki tuotteet täyttävät kohdan 1 kriteerit tai palveluyrityksen kaikki suomalaisille asiakkaille tarjoamat ohjelmistokehityspalvelut täyttävät kohdan 2 kriteerit (tai molempia tuottavan kaikki jne.)

c) Koodia Suomesta ry voi peruuttaa käyttöoikeuden, jos hakija on antanut yhdistykselle virheellisiä tietoja tai jos yhdistys katsoo hakijan muutoin johtaneen yhdistystä harhaan.

d) Niin ikään käyttöoikeus peruutetaan, jos tunnusta käytetään virheellisesti, harhaanjohtavasti tai hyvän tavan vastaisesti, jos jäsenyhteisö toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

e) Tunnuksen käyttöoikeus on voimassa yhden vuoden kerrallaan, ja on sidottu yhdistyksen jäsenyyteen.

Määritelmät

Valmistusarvo

Valmistusarvossa otetaan huomioon seuraavat tuotteeseen kohdistetut kustannukset:

 • Konsultointi
 • Suunnittelu
 • Määrittely
 • Konseptointi
 • Ohjelmointi
 • Testaus
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Graafinen suunnittelu

Valmistusarvossa huomioidaan myös alihankintana teetetty työ.

Valmistusarvoon eivät sisälly tuotteessa käytetyt open source -komponentit eikä kolmansilta osapuolilta lisensoidut ohjelmiston osat siltä osin kuin ne eivät ole asiakaskohtaisesti ko. yritykselle tuotettuja.

Kotimaisuusaste

Kotimaisuusasteeseen luetaan valmistusarvon määritelmässä listatut kustannukset, jotka on toteutettu Suomessa Suomeen veronsa maksavan henkilön toimesta.

2. OPISKELIJAYHDISTYS

Jäseniksi voivat tulla Suomessa toimivat opiskelijajärjestöt, joissa on jäseninä ohjelmistoalasta kiinnostuneita opiskelijoita. Nämä järjestöt voivat liittyä yhdistykseen ilman erillistä jäsenmaksua. Yhdistyksellä tulee olla nimetty yhteyshenkilö.

Muilta osin opiskelijayhdistysjäseniin sovelletaan samaa kriteeristöä kuin tavanomaisiin yritysjäseniin.

Opiskelijat

Jäsenenä olevaan opiskelijayhdistykseen kuuluvalla opiskelijalla on mahdollisuus saada Koodia Suomesta -haalarimerkki. Merkin voi myöntää opiskelijayhdistys jäsenelleen, joka on esimerkiksi:

 • tehnyt Koodia Suomesta ry:tä ja sen toimintaa näkyväksi esimerkiksi blogiartikkelin tai puheenvuoron muodossa,
 • osallistunut aktiivisesti yleishyödylliseen Open Source -projektiin,
 • esitellyt tietotekniikkauraa/koulutusta (omassa) peruskoulussaan tai lukiossa, tai
 • muuten toiminnallaan edistänyt Koodia Suomesta ry:n ajamaa asiaa.