Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 5.6.2020

Läsnä:
Mike Arvela
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Jesse Peurala
Miikka Kostian
Jarkko Malinen
Satu Lapinlampi
viestintävastaava Laura Mänki 

 

Kokous avattiin 12.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksytään Seclion ja Framian

 • Diplomit
  • Lähetetään uusille jäsenille diplomit (edellinen erä helmikuussa) -> Mike
  • Merkitään jäsenrekisteriin yritykset, jotka eivät ole noutaneet diplomeja tai ollut muita haasteita toimituksessa -> Mike
   • Ennen seuraavaa koko kierrosta tarkistetaan näiden yhtiöiden tilanne
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne + Satu laativat ne ja lähettävät
   • Saatu diplomipohja, työstetään diplomit kuntoon ja lähetetään

 • CRM-järjestelmä
  • Laaditaan suunnitelma siirtymisestä CRM:ään (Antti + Janne)
  • Työ etenee, hallitukselle testipääsy kesän aikana
  • CRM toimii master datana siirtymän jälkeen

 • Jäsenedut
  • Webinaari saatavien perinnästä 13.5.
   • Hyvä webinaari
  • Janne selvittää Bird&Birdiltä mahdollisuuden pop-up -webinaarin järjestämiseen
  • Jesse selvittänyt mahdollisuuksia järjestää yrityksille sanoman kirkastamisen webinaarin
   • Tarjous saatu, annettiin palautetta, Jesse käy keskustelun
   • Päätös seuraavassa kokouksessa

 

Viestintä

 • Sivuston muutokset
  • Hallituksen tiedot päivitetty, säännöt päivitetään. Lisäksi katsotaan englannin kielistä versiota.
  • Korjataan vanhentuneet yhteystiedot lomakevastauksista -> Janne tsekkaa, vielä auki

 

 • Lauran statuskatsaus
  • Käytiin sivuston ja Twitterin analytiikat läpi
   • Tasaista kasvua saavutettu
  • Budjetoitu tälle vuodelle toimintarahaa mainostamiseen
  • KS-nettisivut kaipaavat uudistamista, pohjautuvat edelleen alkuperäiseen kampanjaan
   • Laura kerää uudistustarpeet yhteen

 

 • Jäsenkirje 
  • Edellinen jäsenkirje lähetetty toukokuussa; vuosikokouskutsu
  • Esitellään uusi hallitus jäsenistölle
   • Satu tekee jäsenkirjeen
   • Lisätään viestintänurkkaus

 

Vuosikokous

 • Pidetty, uusi hallitus valittu ja toiminnassa

 

Yhdistyksen kehittäminen

 • Soda.pl:n malli, erityisesti resurssien jakamista yritysten kesken, on hyvä
  • Selvitetään mahdollinen toteutus Suomessa yhdistyksen jäsenille
  • Pieni maksu yhdistykselle olisi hyvä olla, jotta voidaan kehittää ratkaisua myös tulevaisuudessa
  • Selvitetään jäsenistön kiinnostusta Slackissa / Janne hoitaa
 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille
  • Todettiin hyväksi ideaksi, laaditaan lyhyt suunnitelma yritysten tavoittamiseksi somessa
  • Selvitetään ko. alan muut liittotoimijat mahdollisen yhteistyön merkeissä – Satu tsekkaa

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Energiatehokkuus
  • Ulkoiset projektit
   • Sitran projekti tiedonkeruuvaiheessa
    • Webinaari tulossa, Satu osallistuu
   • LVM:lla hanke, Janne piti alustuksen 8.4. tilaisuudessa
    • Janne osallistuu webinaariin 8.6. alkavalla viikolla
  • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
  • Keskuskauppakamarilla hiilijalanjälkilaskenta, joka voisi sopia myös jäseneduksi
   • Satu selvittää

 • Koronakriisi
  • Mahdollinen jatkokysely elokuussa

 

Päätettiin kokous 13.10