Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 7.8.2020

Paikalla
Jesse Peurala
Laura Mänki
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Mike Arvela

Kokous avattiin 11.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Ei hyväksytty tänään uusia jäseniä
 • Diplomit
  • Lähetetään uusille jäsenille diplomit (edellinen erä helmikuussa) -> Mike
  • Merkitään jäsenrekisteriin yritykset, jotka eivät ole noutaneet diplomeja tai ollut muita haasteita toimituksessa -> Mike
   • Ennen seuraavaa koko kierrosta tarkistetaan näiden yhtiöiden tilanne
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne + Satu laativat ne ja lähettävät
  • Saatu diplomipohja, työstetään diplomit kuntoon ja lähetetään
 • Laskutus:
  • Ohjeiden jakaminen ja delegointi jäsenmaksujen laskuttamiseksi -> Jarkko
  • Jäsenrekisteri tuotu Zoho Creatoriin, Antti demosi järjestelmää
   • Voitaneen jatkossa käyttää uutiskirjeen lähetyskanavana
   • Selvitetään lisää ensi kokouksessa
  • Lisättävä kentät laskutusta ja diplomeita varten, esimerkiksi:
   • digidiplomi? kyllä/ei
   • lasku lähetetty (joka vuodelle), kyllä/ei 
   • diplomi lähetetty (joka vuodelle), kyllä/ei
  • Jarkko kysyy Holvilta, onnistuuko laskujen luominen CSV-tuontina
   • Päätetään syyskuussa, miten laskutus suoritetaan
  • Jutellaan Trimedian Arto Saksolan kanssa Zohon WP-integraatiosta → Antti
  • Optimaalinen laskutusaika olisi 2020 elokuu, 2021 huhtikuu
  • Jäsenkirje → Satu
   • Mainittu uuden jäsentietojärjestelmän tulevasta käyttöönotosta
   • Saatu paljon yhteydenottoja osoitetietojen päivittämiseksi

 

 

 • Jäsenedut
  • Janne selvittää Bird&Birdiltä mahdollisuuden pop-up -webinaarin järjestämiseen evästeiden hyväksymisestä
  • Jesse selvittänyt mahdollisuuksia järjestää yrityksille sanoman kirkastamisen webinaarin
   • Vihreää valoa toteutukselle. Jesse ja Laura hoitaa eteenpäin

 

 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Koodarivälitys: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Kysellään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään
  • Säännöllinen jonkun jäsenistä pitämä webinaari esim. kerran kuussa, vrt. Fraktion perjantaipresikset
   • Osa esityksistä voisi olla maksullinen ei-jäsenille, tai rajattu vain jäsenistölle
   • Striimausalusta

 

Viestintä

 • Nostetaan uutiskirjeissä slack-kanavilla käydyistä keskusteluista. Saadaan ohjattua ihmisiä slackiin eri kanaville. Laura hoitaa 
 • Sivuston muutokset
  • Tarve faceliftata sekä Koodia Suomesta -brändi että sivusto nykyaikaan (nykyinen päivitetty vain kerran alkuperäisestä)
   • Lisätään uskottavuutta ja parannetaan jäsenhankintamahdollisuuksia
  • Koodia Suomesta -merkin rinnalle kaivattaisiin:
   • uusi logo
   • värimaailman
   • uutiskirjepohja
   • (diplomin uudistus ensi vuodelle, jotta saadaan tämänvuotiset ajoissa matkaan)
  • Tilataan sivusto suomalaiselta toimittajalta, tarjouskilpailulla jäsenistölle
  • Tarvitaan molemmille hyvä briiffi, selkeä budjetti
   • Sivuston hostauksen tarjoavan Seravon logo mainittaneen uudellakin sivulla
   • Rajoitukset
    • WordPress: tätä osataan todennäköisimmin käyttää
    • ei ostofontteja
  • → Satu, Laura ja Jesse luo briiffin, hyväksyttää sen hallituksella ja osallistuttaa hallitusta tarvittaessa.

 

 • Lauran statuskatsaus
  • KS-nettisivut kaipaavat uudistamista, pohjautuvat edelleen alkuperäiseen kampanjaan
   • Laura kerää uudistustarpeet yhteen
  • Hallituksen aktivoitumista somessa ja Slackissa kaivataan edelleen
   • Keskustelu kulkee välillä varsin mainiosti, lisätään näitä hetkiä edelleen
 • Jäsenkirje 
  • Nörttilive tulossa ja aletaan kysellä kiinnostuneita osallistujia
  • Kysytään jäsenistöltä henkilöitä “Suomalaisen koodin edistäjä”-palkinnon saajaksi
  • Kysytään myös raatiin ehdotuksia jäsenistöltä muistuttaen, että raadin tulee saapua Helsinkiin valintatilaisuuteen.


Yhdistyksen kehittäminen

 • Soda.pl:n malli, erityisesti resurssien jakamista yritysten kesken, on hyvä
  • Selvitetään mahdollinen toteutus Suomessa yhdistyksen jäsenille
  • Pieni maksu yhdistykselle olisi hyvä olla, jotta voidaan kehittää ratkaisua myös tulevaisuudessa
  • Selvitetään jäsenistön kiinnostusta Slackissa / Janne hoitaa
 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille
  • Todettiin hyväksi ideaksi, laaditaan lyhyt suunnitelma yritysten tavoittamiseksi somessa
  • Selvitetään ko. alan muut liittotoimijat mahdollisen yhteistyön merkeissä – Satu tsekkaa

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
 • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
 • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
 • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Suomesta on tullut verrattain vähän SaaS-toimijoita
  • Yhteistyömahdollisuuksia Ohjelmistoyrittäjät ry:n kanssa, joilla hyvä SaaS-klubi? → Janne käynyt alustavaa keskustelua Rasmus Roihan kanssa.
 • Energiatehokkuus
  • Ulkoiset projektit
   • Sitran projekti tiedonkeruuvaiheessa
    • Webinaari tulossa, Satu osallistuu
   • LVM:lla hanke, Janne piti alustuksen 8.4. tilaisuudessa
    • Janne osallistunut webinaariin 8.6. alkavalla viikolla
  • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
  • Keskuskauppakamarilla hiilijalanjälkilaskenta, joka voisi sopia myös jäseneduksi
   • Satu selvittää

 • Koronakriisi
  • Mahdollinen jatkokysely loppuvuoden aikana
  • Pohditaan optiona myös, että ohjataan olemassa oleviin kyselyihin

 

Päätettiin kokous 11.30