Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 4.9.2020

Paikalla
Jesse Peurala
Laura Mänki
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Mike Arvela
Antti Järvinen

 

Kokous avattiin 12.01

 

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
 • Hyväksyttiin jäseniksi Leevi & Co, Vitec, Tammi Digital
 • Diplomit
  • Diplomit tilattu uusille jäsenille (helmi-elokuu) -> Mike
  • Merkitään jäsenrekisteriin yritykset, jotka eivät ole noutaneet diplomeja tai ollut muita haasteita toimituksessa -> Mike
   • Ennen seuraavaa koko kierrosta tarkistetaan näiden yhtiöiden tilanne
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne + Satu laativat ne ja lähettävät
  • Saatu diplomipohja, työstetään diplomit kuntoon ja lähetetään
 • Laskutus:
  • Ohjeiden jakaminen ja delegointi jäsenmaksujen laskuttamiseksi -> Jarkko
  • Ohjeet ja laskutuslistat tulossa hallitukselle

 

 

 • Jäsenrekisteri
  • Lisättävä kentät laskutusta ja diplomeita varten, esimerkiksi:
   • digidiplomi? kyllä/ei
   • lasku lähetetty (joka vuodelle), kyllä/ei 
   • diplomi lähetetty (joka vuodelle), kyllä/ei
  • Jutellaan Trimedian Arto Saksolan kanssa Zohon WP-integraatiosta → Antti
 • Seuraava laskutus tämän kauden jälkeen 2021 huhtikuu

 • Jäsenedut
  • Janne selvittänyt alustavasti Bird&Birdiltä mahdollisuuden pop-up -webinaarin järjestämiseen evästeiden hyväksymisestä
   • Kiinnostusta on, selvitettävä käytännön asiat
   • Noyb.eu:n käynnistämä Google Analytics ja Facebook Connect -case kannattaa selvittää samassa yhteydessä
  • Jäsenwebinaari sanoman kirkastamisesta sovittu 1.10. kello 17.00.
   • Tiedotus käynnissä normaalin kaavan mukaan
   • Tekninen setup kunnossa, Jesse hoitaa

 

 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Koodarivälitys: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Kysellään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään
  • Säännöllinen jonkun jäsenistä pitämä webinaari esim. kerran kuussa, vrt. Fraktion perjantaipresikset
   • Osa esityksistä voisi olla maksullinen ei-jäsenille, tai rajattu vain jäsenistölle
   • Striimausalusta
   • Siirretään eteenpäin suomalaisen koodin päivän jälkeiseen aikaan

 

Viestintä

 • Sivuston muutokset
  • → Satu, Laura ja Jesse ovat tehneet uudistusbriiffin, seuraava askel on keskustella ja hyväksyä se hallituksella ja sen jälkeen osallistuttaa hallitusta tarvittaessa.
   • Hallituksen kommentit tiistaihin 8.9. mennessä, mieluiten suoraan Google Docsiin
   • Seuraavaan jäsenkirjeeseen
 • Toteutetaan gmailin avulla mailiosoitteet (hallitus@koodiasuomesta.fi yms.), jotka vievät suoraan Slackiin.

 

 • Lauran statuskatsaus
  • Lauralta saatu perustekstit yhdistykseltä, hallitus tutustuu ja antaa kommentit tiistaihin 8.9. mennessä
  • Hallituksen aktivoitumista somessa ja Slackissa kaivataan edelleen
   • Keskustelu kulkee välillä varsin mainiosti, lisätään näitä hetkiä edelleen
  • Twitterissä kehitys positiivista, lisää seuraajia ja keskustelua
   • Kokeillaan maksullisia nostoja
  • Keskusteltiin LinkedIn-ryhmästä, todettiin toissijaiseksi tarpeeksi tällä hetkellä

 

 • Jäsenkirje 
  • Nörttilive tulossa ja aletaan kysellä kiinnostuneita osallistujia
   • Ilmoittautumislomake tulossa pian
   • Muutetaan Nörttiliven etusivun teksti
  • Kysytään jäsenistöltä henkilöitä “Suomalaisen koodin edistäjä”-palkinnon saajaksi
   • Livenä
  • Kysytään myös raatiin ehdotuksia jäsenistöltä muistuttaen, että raadin tulee saapua Helsinkiin valintatilaisuuteen.
   • Livenä


Yhdistyksen kehittäminen

 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille
  • Todettiin hyväksi ideaksi, laaditaan lyhyt suunnitelma yritysten tavoittamiseksi somessa
   • Lykätään suomalaisen koodin päivän taakse
  • Selvitetään ko. alan muut liittotoimijat mahdollisen yhteistyön merkeissä – Satu tsekkaa

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
 • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
 • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
  • Kauppakamarilla ulostulo aiheesta elokuussa, selvitetään oikea kontaktihenkilö → Satu
 • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa

 • Suomesta on tullut verrattain vähän SaaS-toimijoita
  • Yhteistyömahdollisuuksia Ohjelmistoyrittäjät ry:n kanssa, joilla hyvä SaaS-klubi
   • Janne keskustellut Rasmus Roihan kanssa, käyty läpi molempien toiminnat SaaS-ratkaisujen suhteen
   • Sovittu, että tehdään yhteistyötä tarpeen mukaan

 • Energiatehokkuus
  • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
  • Keskuskauppakamarilla hiilijalanjälkilaskenta, joka voisi sopia myös jäseneduksi
   • Satu selvittää
   • Etenee hitaasti

 • Koronakriisi
  • Mahdollinen jatkokysely loppuvuoden aikana
  • Pohditaan optiona myös, että ohjataan olemassa oleviin kyselyihin

 

Päätettiin kokous 12.57