Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 2.10.2020

Paikalla
Laura Mänki
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Mike Arvela
Antti Järvinen
Jarkko Malinen
Satu Lapinlampi

 

Kokous avattiin 12.03

 

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
 • Hyväksyttiin jäseniksi Visiotec ja Sitowise
 • Hyväksytään ehdollisena Starttipaja Valmennus Oy ja Aitio Finland, odotetaan heiltä jäsenlomakkeen täyttämistä

 

 • Diplomit
  • Merkitty jäsenrekisteriin yritykset, jotka eivät ole noutaneet diplomeja tai ollut muita haasteita toimituksessa
   • Siirretään tämä tieto Zohoon -> Mike
   • Ennen seuraavaa koko kierrosta tarkistetaan näiden yhtiöiden tilanne
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne + Satu laativat ne ja lähettävät
   • Saatu diplomipohja, työstetään diplomit kuntoon ja lähetetään

 

  • Laskutus:

 

 • Laskutus hoidettu vuodelle 2019

 

    • Seuraava laskutus tämän kauden jälkeen 2021 huhtikuu
    • Kuitataan eroa pyytäneet jäsenet seuraavassa kokouksessa, kun laskutus on valmis
    • Tarkistetaan laskujen maksutilanne ja laitetaan muistutuslaskut -> Jarkko
     • Zohoon kenttä tämän asian seuraamiseksi -> Antti

 

 • Jäsenrekisteri

 

  • Lisättävä kentät laskutusta ja diplomeita varten: -> Antti
   • lasku lähetetty (joka vuodelle), kyllä/ei 
   • diplomi lähetetty (joka vuodelle), kyllä/ei
  • Juteltu Trimedian Arto Saksolan kanssa Zohon WP-integraatiosta → Antti
   • Annetaan Trimedialle pääsy järjestelmään sen jälkeen, kun tietojen luottamuksellisuuden säilymisestä on sovittu

 • Jäsenedut
  • Jäsenwebinaari sanoman kirkastamisesta pidetty 1.10. kello 17.00.

 

  • Janne selvittänyt alustavasti Bird&Birdiltä mahdollisuuden pop-up -webinaarin järjestämiseen evästeiden hyväksymisestä
   • Kiinnostusta on, selvitettävä käytännön asiat
   • Noyb.eu:n käynnistämä Google Analytics ja Facebook Connect -case kannattaa selvittää samassa yhteydessä

 

 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Koodarivälitys: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Kysellään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään
  • Säännöllinen jonkun jäsenistä pitämä webinaari esim. kerran kuussa, vrt. Fraktion perjantaipresikset
   • Osa esityksistä voisi olla maksullinen ei-jäsenille, tai rajattu vain jäsenistölle
   • Striimausalusta
   • Siirretään eteenpäin suomalaisen koodin päivän jälkeiseen aikaan

 

Suomalaisen koodin päivä 12.10.

 • Suomalaisen koodin edistäjä Tämän vuoden palkittu valittu, julkaistaan 12.10. Suomalaisen koodin päivänä
 • Nörttiliveen tulossa mukava määrä yrityksiä
 • Molemmista asioista tehdään tiedote

 

Viestintä

 • Sivuston muutokset
  • Tarjouksia saatu, seuraavaksi katselmoidaan ne tarkemmin ja kysytään mahdollisia lisäselvityksiä, jos on tarve
  • Päätös Nörttiliven jälkeen, nyt täysi fokus tapahtumaan
 • Toteutetaan gmailin avulla mailiosoitteet (hallitus@koodiasuomesta.fi yms.), jotka vievät suoraan Slackiin.

 

 • Lauran statuskatsaus
  • Nörttiliven ja Suomalaisen koodin edistäjän tiedotteet draftattu, jälkimmäinen on menossa kommenttikierrokselle asianosaisille
  • Twitterissä kehitys positiivista, lisää seuraajia ja keskustelua
   • Yli tuhat seuraajaa!!
   • Tagaaminen kasvanut, osoittaa tietoisuuden kasvamista
   • Kokeillaan maksullisia nostoja

 • Jäsenkirje
  • Lähetetään Nörttilive-muistutus ennen Nörttiliveä
  • Suomalaisen koodin päivänä toinen jäsenkirje 
   • Nörttilive
   • Suomalaisen koodin edistäjä
   • Maahanmuuttokysely, jos ehtii


Yhdistyksen kehittäminen

 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille
  • Todettiin hyväksi ideaksi, laaditaan lyhyt suunnitelma yritysten tavoittamiseksi somessa
   • Lykätään suomalaisen koodin päivän taakse
  • Selvitetään ko. alan muut liittotoimijat mahdollisen yhteistyön merkeissä – Satu tsekkaa

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
 • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
 • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
  • Kauppakamarilla ulostulo aiheesta elokuussa, selvitetään oikea kontaktihenkilö → Satu
  • Selvitetään jäsenistön näkökantoja, kysely seuraavaan jäsenkirjeeseen
 • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa

 • Energiatehokkuus
  • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
  • Keskuskauppakamarilla hiilijalanjälkilaskenta, joka voisi sopia myös jäseneduksi
   • Satu selvittää
   • Etenee hitaasti

 • Koronakriisi
  • Mahdollinen jatkokysely loppuvuoden aikana
  • Pohditaan optiona myös, että ohjataan olemassa oleviin kyselyihin

 

Päätettiin kokous 12.44