Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 13.11.2020

Paikalla
Laura Mänki
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Antti Järvinen
Jarkko Malinen
Satu Lapinlampi
Jesse Peurala
Mike Arvela

 

Kokous avattiin 12.04

 

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Punaisen Katon Alla / Eeva Lamminen, Visma Software Oy, Tujaus, Traakkoni, Fennocode, Starttipaja Valmennus apunimellään Sohova, eLuotsi ja Kustannus Oy Duodecim
  • Slack-kutsuissa haasteita, selvitetään
 • Diplomit
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne + Satu laativat ne ja lähettävät
   • Saatu diplomipohja, työstetään diplomit kuntoon ja lähetetään
   • Merkitty Zohoon digitaalisen diplomin saajat

 

 • Laskutus:
  • Laskutus hoidettu vuodelle 2020
   • Laskutus käytännössä valmis muutamaa pientä poikkeusta lukuunottamatta -> Jarkko hoitaa nämä loppuun
   • Seuraava laskutus tämän kauden jälkeen 2021 huhtikuu
   • Kuitataan eroa pyytäneet jäsenet joulukuun kokouksessa, kun laskutus on valmis
    • Nyt lähetetään toinen maksumuistutus -> Jarkko
  • Jäsenrekisteri
   • Zohon WP-integraatio siirretään mukaan sivustoprojektiin
 • Jäsenedut
  • Janne selvittänyt alustavasti Bird&Birdiltä mahdollisuuden pop-up -webinaarin järjestämiseen evästeiden hyväksymisestä
   • Kiinnostusta on, selvitettävä käytännön asiat
   • Noyb.eu:n käynnistämä Google Analytics ja Facebook Connect -case kannattaa selvittää samassa yhteydessä
   • Jesse poimii pallon

 

 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Koodarivälitys: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Kysellään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään
  • Säännöllinen jonkun jäsenistä pitämä webinaari esim. kerran kuussa, vrt. Fraktion perjantaipresikset
   • Osa esityksistä voisi olla maksullinen ei-jäsenille, tai rajattu vain jäsenistölle
   • Striimausalusta
   • Jesse selvittää

 

Viestintä

 • Valakia valittu uuden sivuston toteuttajaksi
  • Kick-off pidetty, projekti käynnissä

 

 • Lauran statuskatsaus
  • Suomalaisen koodin päivä – tiedotteet jaettu, IT-media poimi mukavasti, yleismedia ei niinkään. Lisäksi saatu mukavasti julkisen sektorin some-seuraajia
   • Nörttiliven konseptia kannattaa miettiä kesän aikana, pientä uudistamistarvetta havaittu
  • Somessa hyvä pöhinä päivän aikana
  • Fokus sivustouudistuksessa seuraavat viikot
 • Jäsenkirje
  • Tiedotetaan verkkosivustouudistuksesta
  • Kiitetään Nörttilivestä


Yhdistyksen kehittäminen

 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille
  • Todettiin hyväksi ideaksi, laaditaan lyhyt suunnitelma yritysten tavoittamiseksi somessa
   • Tehdään nyt suunnitelma ja ajetaan sitä keväällä uuden sivuston julkaisun jälkeen
   • Selvitetään ko. alan muut liittotoimijat mahdollisen yhteistyön merkeissä – Satu tsekkaa

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Kauppakamarilla ulostulo aiheesta elokuussa, selvitetään oikea kontaktihenkilö → Satu
   • Selvitetään jäsenistön näkökantoja, kysely seuraavaan jäsenkirjeeseen
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
  • Helsingin kaupungin kanssa käyty keskustelut heidän IT-rekrykampanjoistaan
 • Energiatehokkuus
  • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
  • Keskuskauppakamarilla hiilijalanjälkilaskenta, joka voisi sopia myös jäseneduksi
   • Satu selvittää
   • Etenee hitaasti
 • Koronakriisi
  • Mahdollinen jatkokysely loppuvuoden aikana
  • Pohditaan optiona myös, että ohjataan olemassa oleviin kyselyihin
  • Päätettiin olla tekemättä kyselyä tässä vaiheessa, jäsenistö on kiireinen eikä vaivata erillisellä kyselyllä

 

Päätettiin kokous 12.53