Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 4.12.2020

Paikalla
Laura Mänki
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Jarkko Malinen
Satu Lapinlampi

Kokous avattiin 12.04

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi River IT Oy ja Haavi Global Oy
  • Slack-kutsuissa haasteita, selvitetään

 

 • Diplomit
  • Laura selvittää diplomipohjan uudistamisen Valakian kanssa.
  • Laitetaan tämän vuoden diplomit normaalisti.
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne + Satu laativat ne ja lähettävät
   • Odotetaan uutta pohjaa
   • Saatu diplomipohja, työstetään diplomit kuntoon ja lähetetään

 

 • Laskutus:
  • Laskutus hoidettu vuodelle 2020
   • Maksumuistutukset lähetetty
   • Tammikuussa poistetaan maksamattomat jäsenet jäsenrekisterissä
  • Jäsenrekisteri
   • Zohon WP-integraatio siirretään mukaan sivustoprojektiin
 • Jäsenedut
  • Janne selvittänyt alustavasti Bird&Birdiltä mahdollisuuden pop-up -webinaarin järjestämiseen evästeiden hyväksymisestä
   • Kiinnostusta on, selvitettävä käytännön asiat
   • Noyb.eu:n käynnistämä Google Analytics ja Facebook Connect -case kannattaa selvittää samassa yhteydessä
   • Jesse poiminut pallon, hankaluuksia tavoittaa. Jatketaan.

 

 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Koodarivälitys: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Kysellään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään
  • Säännöllinen jonkun jäsenistä pitämä webinaari esim. kerran kuussa, vrt. Fraktion perjantaipresikset
   • Osa esityksistä voisi olla maksullinen ei-jäsenille, tai rajattu vain jäsenistölle
   • Striimausalusta
   • Jesse selvittää

 

Viestintä

 • Valakia valittu uuden sivuston toteuttajaksi
  • Uusi visumaailma kommentoitavana
  • Käytetään rahaa järkeväksi katsottu määrä kielen tarkastukseen (säännöt yms.)
  • Annetaan Valakialle pääsy jäsenrekisteriin, Antti selvittää tarvittavat API-avaimet

 

 • Lauran statuskatsaus
  • Fokus sivustouudistuksessa
  • Twitterissä yms. pidetty normitason viestintää
 • Jäsenkirje
  • Tiedotetaan verkkosivustouudistuksesta
  • Kiitetään Nörttilivestä
  • Lähtee lähipäivinä


Yhdistyksen kehittäminen

 • Mietitään myös laajennusta esimerkiksi digi- ja mainostoimistoille
  • Todettiin hyväksi ideaksi, laaditaan lyhyt suunnitelma yritysten tavoittamiseksi somessa
   • Tehdään nyt suunnitelma ja ajetaan sitä keväällä uuden sivuston julkaisun jälkeen – hallituksen alkuvuoden puuhapäivään
   • Selvitetään ko. alan muut liittotoimijat mahdollisen yhteistyön merkeissä – Satu tsekkaa

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
 • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
 • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
  • Kauppakamarilla ulostulo aiheesta elokuussa, selvitetään oikea kontaktihenkilö → Satu
  • Selvitetään jäsenistön näkökantoja, kysely seuraavaan jäsenkirjeeseen – puuhapäivään
 • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Helsingin kaupungin kansainvälisestä rekrykampanjasta saadaan materiaalit käyttöömme
 • Energiatehokkuus
  • Saatu LVM:ltä lausuntopyyntö aiheesta, vastataan hallituksen kesken
  • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
  • Keskuskauppakamarilla hiilijalanjälkilaskenta, joka voisi sopia myös jäseneduksi
   • Satu selvittää
   • Etenee hitaasti
 • Hallituksen puuhapäivä alustavasti tiistaina 2.2.2021

 

Päätettiin kokous 12.38