Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 5.3.2021

Paikalla
Laura Mänki
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Satu Lapinlampi
Miikka Kostian

Kokous avattiin 12.00

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Linear Oy, Sanavarma, Grundlage, ContractZen Oy
  • Hyväksyttiin yhteisöjäseneksi Mimmit Koodaa
  • Slack-kutsuissa haasteita, jatketaan Valakian kanssa. Väliaikaisesti kutsutaan yritysten yhteyshenkilöt manuaalisesti.
 • Diplomit
  • Uusi diplomipohja toimitettu Uloselle
  • Canva otettu käyttöön
   • Canva non-profit -haku tehty, pyydetty lisätietoa
  • Sähköinen diplomi
   • Tehty valmis jäsenlistaus sähköisen diplomin haluajista
   • Tarjotaan mahdollisuus vaihtaa printistä sähköiseen diplomiin tai päinvastoin jäsenkirjeessä
 • Laskutus:
  • Aloitetaan laskutusjärjestelyt vuodelle 2021, Jarkko tekee listan ja ohjeet
   • Laskutus voidaan käynnistää vasta vuosikokouksen jälkeen
  • Jäsenrekisteri
   • Zohon WP-integraatio tehty
 • Jäsenedut
  • Pop-up -webinaarin järjestäminen evästeiden hyväksymisestä
   • Kaksi keskustelua käyty, saatu alustavat indikaatiot, pyydetty tarjoukset
   • Jesse vie loppuun, hallitus valitsee toimittajan Slackissa 
 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Koodarivälitys: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Kysellään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään
  • Säännöllinen jonkun jäsenistä pitämä webinaari esim. kerran kuussa, vrt. Fraktion perjantaipresikset
   • Osa esityksistä voisi olla maksullinen ei-jäsenille, tai rajattu vain jäsenistölle
   • Striimausalusta
   • Jesse selvittää

Viestintä

 • Uusi sivusto julkaistu!!
 • Lauran statuskatsaus
  • Kotipesä saatu kuntoon brandi- ja sivustouudistuksen ansiosta
  • Tehty Canvalla nippu somekuvia, joita jaettu ahkerasti
  • Seuraavana jäsenhankintakampanjat: yleinen, digitoimistot, yhteisöt
 • Jäsenkirje
  • Helmikuussa lähetetty viimeisin
  • Seuraavaan
   • Diplomin vaihtomahdollisuus
   • Seuraava webinaari
   • Muistutus vuosikokouksesta ja hallituspaikoista


Yhdistyksen kehittäminen

 • Digitoimistojen houkuttelu jäseniksi
  • Kampanja aloitetaan keväällä
 • Tukijäsenyyden perustelujen tarkempi kuvaaminen aloitettu, Laura koostaa

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Energiatehokkuus
  • Janne puhujana Sitran kautta Tietoyhteiskunta-akatemiasta ke 17.3.
  • Mahdollinen webinaari-idea hiilijalanjäljen ymmärtämiseksi ja laskemiseksi
   • Sovitaan palaveri ja katsotaan asiaa eteenpäin
  • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
  • Keskuskauppakamarilla hiilijalanjälkilaskenta, joka voisi sopia myös jäseneduksi
   • Satu selvittää
   • Etenee hitaasti

Hallituksen puuhapäivä pidetään etänä pe 19.3. Janne koostaa asialistan Slackissa.

Vuosikokous

 • Aika tiistaina 13.4. kello 15-17 telcona
  • Tiedotetaan Slackissa ja Twitterissä
 • Tilitoimisto tekee tilinpäätöksen, Jarkko hoitaa siitä tarkastukseen
 • Hallitus Jannen johdolla laatii toimintasuunnitelman ja budjetin (Jarkko), lisäksi tehdään toimintakertomuksen
  • Ensimmäinen versio tehty

Päätettiin kokous 13.01