Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 5.2.2021

Paikalla
Laura Mänki
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Jarkko Malinen
Satu Lapinlampi
Miikka Kostian
Jesse Peurala
Mike Arvela

Kokous avattiin 12.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Sorware Ay,  Acelvia Oy ja Agenda Helsinki oy
  • Slack-kutsuissa haasteita, jatketaan Valakian kanssa. Väliaikaisesti kutsutaan yritysten yhteyshenkilöt manuaalisesti.
 • Diplomit
  • Diplomipohja uudistettu ja uusi design hyväksytty, otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta
   • Varmistetaan painokelpoinen versio, yhdistetään Valakia ja Offset Ulonen, Laura hoitaa
   • Otetaan käyttöön Canva digiversioiden tekoa varten, Janne hoitaa maksut ja sitten jaetaan asianosaisten käyttöön
  • Useampi jäsen haluaa diplomin vain sähköisessä muodossa, Janne Satu laativat ne ja lähettävät
   • Lähetyslista, Antti ottaa Zohosta
 • Laskutus:
  • Aloitetaan laskutusjärjestelyt vuodelle 2021, Jarkko tekee listan ja ohjeet
   • Laskutus voidaan käynnistää vasta vuosikokouksen jälkeen
  • Jäsenrekisteri
   • Zohon WP-integraatio etenee
 • Jäsenedut
  • Pop-up -webinaarin järjestäminen evästeiden hyväksymisestä
   • Noyb.eu:n käynnistämä Google Analytics ja Facebook Connect -case kannattaa selvittää samassa yhteydessä
   • Jesse poiminut pallon, hankaluuksia tavoittaa. Katsotaan myös muita vaihtoehtoja Jatketaan.
 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Koodarivälitys: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Kysellään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään
  • Säännöllinen jonkun jäsenistä pitämä webinaari esim. kerran kuussa, vrt. Fraktion perjantaipresikset
   • Osa esityksistä voisi olla maksullinen ei-jäsenille, tai rajattu vain jäsenistölle
   • Striimausalusta
   • Jesse selvittää

Viestintä

 • Uusi sivusto valmistumassa stagingilla
  • Hallitus katselmoi sivuston Lauran ohjeiden mukaisesti
 • Lauran statuskatsaus
  • Fokus edelleen sivustouudistuksessa
  • Twitterissä yms. pidetty normitason viestintää 
 • Jäsenkirje
  • Tammikuussa lähetetty viimeisin
  • Seuraavaan
   • Yrityksen oman logon tsekkausmahdollisuus Slackissa uutta sivustoa varten
   • Vuosikokouksen päivämäärä


Yhdistyksen kehittäminen

 • Digitoimistojen houkuttelu jäseniksi
  • Sivuston uudistuksen jälkeen aloitetaan kampanja
  • Laura etsii pari nykyistä jäsentä kertomaan, miksi ovat tulleet mukaan
 • Tukijäsenyyden perustelujen tarkempi kuvaaminen olisi hyväksi, hallitus laatii muotoilun

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Kauppakamarilla ulostulo aiheesta elokuussa, selvitetään oikea kontaktihenkilö → Satu
   • Selvitetään jäsenistön näkökantoja, kysely seuraavaan jäsenkirjeeseen – puuhapäivään
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
  • Helsingin kaupungin kansainvälisestä rekrykampanjasta saadaan materiaalit käyttöömme 
 • Energiatehokkuus
  • LVM:n lausuntopyyntöön vastattu, vastaus julkistettu myös blogissa
  • Satu selvittää suomalaiset / pohjoismaalaiset ympäristömerkit
  • Keskuskauppakamarilla hiilijalanjälkilaskenta, joka voisi sopia myös jäseneduksi
   • Satu selvittää
   • Etenee hitaasti 

Hallituksen puuhapäivä siirretty koronatilanteen takia perjantaiksi 19.3.

Vuosikokous

 • Alustava aika tiistaina 13.4. kello 15-17 telcona
  • Tiedotetaan Slackissa ja Twitterissä
 • Jarkko laittaa viime vuoden tilit kasaan tilitoimiston kanssa ja sitten tarkastukseen
 • Hallitus Jannen johdolla laatii toimintasuunnitelman ja budjetin (Jarkko), lisäksi tehdään toimintakertomuksen

Päätettiin kokous 12.55