Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 8.4.2021

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Jesse Peurala

Kokous avattiin 13.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Ei uusia jäseniä edellisen kokouksen jälkeen. Pari yritystä hakenut jäsenyyttä, mutta ei maksanut jäsenmaksua – muistutetaan asiasta.
  • Slack-kutsuissa haasteita, jatketaan Valakian kanssa. Väliaikaisesti kutsutaan yritysten yhteyshenkilöt manuaalisesti.
 • Diplomit
  • Sähköinen diplomi
   • Tehty valmis jäsenlistaus sähköisen diplomin haluajista
   • Tarjotaan mahdollisuus vaihtaa printistä sähköiseen diplomiin tai päinvastoin jäsenkirjeessä
   • Diplomit odottavat hallituksen pääsyä Canva-pohjaan
  • Tarrojen postitus tippunut prosessista
   • Offset Ulosen olisi tarkoitus laittaa tarrat diplomien mukana. Mike tsekkaa.
   • Selvitetään, onko mahdollista laittaa tarroja myyntiin jonkun SaaS-palvelun kautta. Miikka selvittää.
 • Laskutus
  • Aloitetaan laskutusjärjestelyt vuodelle 2021, Jarkko tekee listan ja ohjeet
   • Laskutus voidaan käynnistää vasta vuosikokouksen jälkeen
 • Jäsenedut
  • 27.4. kello 15.00 järjestetään Bird & Birdin pitämä yksityisyyswebinaari
   • Jäsenistölle tiedotettu aiheesta jäsenkirjeessä
   • Muistutetaan vielä erikseen Slackissa
  • Saatu tarjous hiilijalanjäljen perusteista, laskennasta ja pienentämisestä
   • Hyväksyttiin tarjous, Jesse + Satu hoitavat käytännön järjestelyt
  • Janne tsekannut oheistuotekaupan logon vaihtumisen takia
   • Jatketaan edelleen merkkilinjalla, eli uutta logoa ei laiteta oheistuotteisiin.
 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Koodarivälitys: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Tehty kysely jäsenistölle tarpeen selvittämiseksi, julkaistaan jäsenistölle. Janne hoitaa. Lisäksi jäsenkirjeeseen, Laura hoitaa.
   • Kyselyn vastausten pohjalta selvitetään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona tai muulla mallilla alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään kyselyn jälkeen
  • Jäsenten väliset säännölliset preset jäänyt auki, mietitään uuden hallituksen kanssa vuosikokouksen jälkeen.

Viestintä

 • Lauran statuskatsaus
  • Laura poissa kokouksesta, ei erillistä katsausta tällä kertaa
 • Jäsenkirje lähetetty maaliskuussa
  • Seuraavaan
   • Koodarivälityskyselystä muistutus


Yhdistyksen kehittäminen

 • Digitoimistojen houkuttelu jäseniksi
  • Kampanja aloitetaan keväällä
 • Tukijäsenyyden perustelujen tarkempi kuvaaminen aloitettu, Laura koostaa

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
 • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
 • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
 • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Energiatehokkuus
  • Janne puhujana Sitran kautta Tietoyhteiskunta-akatemiasta ke 17.3.
  • Mahdollinen webinaari-idea hiilijalanjäljen ymmärtämiseksi ja laskemiseksi
   • Sovitaan palaveri ja katsotaan asiaa eteenpäin
  • Hiilijalanjäljen laskenta tulee webinaariksi.
 • Inklusiivisuus
  • Keskustelut aloitettu ensimmäisen toimijan kanssa, vielä aikaisessa vaiheessa, mutta niitä on tarkoitus jatkaa kevään aikana.

Hallituksen puuhapäivä pidetty.

Vuosikokous

 • Aika tiistaina 13.4. kello 15-17 telcona
  • Tiedotetaan Slackissa ja Twitterissä
 • Tilinpäätös tehty, toiminta tarkastettu ja lausunto saatu. Hallitus Jannen johdolla laatinut toimintasuunnitelman ja budjetin (Jarkko), lisäksi tehty toimintakertomuksen
  • Nämä valmiit
 • Janne laittaa materiaalit näkyviin jäsenistölle 

Päätettiin kokous 13.30