Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 3.12.2021

Paikalla
Janne Kalliola
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Jesse Peurala
Jonna Ranta
Kaisa Savola

Kokous avattiin 12.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Versoft Oy, Mainostoimisto Edulliset Kotisivut, OrangIT, Madbooster Oy, SmoothTeam Oy
  • Linjattiin, että joulukuussa jäsenmaksun maksaneet eivät tarvitse maksaa vuoden 2022 jäsenmaksua. Tämä käytäntö pidetään voimassa tulevinakin vuosina.
 • Laskutus
  • Edelleen parikymmentä jäsenlaskua maksamatta
   • Lähetetään viimeinen viesti aiheesta ja irtisanotaan jäsenyys maksamattomilla tammikuun kokouksessa 
  • Antti synkronoi laskutustilanteen Zohoon, kun asiat selvillä
 • Diplomit
  • Noin parikymmentä diplomia palautunut väärien osoitteiden tai paketin hakemattomuuden takia
   • Kaisa hankkii listan Uloselta
   • Hakemattomat diplomit vaihdetaan sähköiseen ja tästä viesti yhteyshenkilölle
   • Väärät osoitteet tsekataan ja laitetaan uudestaan postiin
  • Sekä paperiset että sähköiset diplomit lähetetty
   • Muutama pyyntö vaihtaa sähköiseen diplomiin, päivitetään tiedot. Antti hoitaa
  • Lähetetään seuraava erä joulukuussa
   • Kaisa, Satu ja Jonna tekevät listan Uloselle
 • Verkkokaupan uudistus
  • Tarkistetaan lista mahdollisista tuotteista, saatu lista kumppanille
   • Keskustellut huomiot ja muu ohjaus verkkokauppatyöryhmän toimesta kumppanille ja uusi vedos tuotteista
   • Odotetaan verkkokaupan sivun tuloa kumppanin palveluun
  • Tehdään uusi sivu kotisivuille aiheesta
  • Kontaktoidaan muutama graafikko / taiteilija / sarjakuvataiteilija limited edition -tarkoituksessa, Laura tsekkaa
 • Jäsenedut
  • Keväälle sovittu kaksi webinaaria
   • MLOps ja fronttiteknologiat, päivät vielä sopimatta
  • Webinaarisarja-ajatuksia kevääseen liittyen
   • UX
   • GDPR
   • Teknologiat
   • Green ICT / Tieke
   • Rekry
   • Pyydetään puhujilta blogiartikkeli per koulutus
  • Mietitään webinaarien jatkokäytön kehittämistä samassa yhteydessä
   • Selvitetään mahdollisuus saada yhdistykselle käyttöön joku ratkaisu webinaarien näyttöön ja tallentamiseen
   • Techsoup-jäsenyys hankittu, Pauliina tsekkaa sieltä saatavat vaihtoehdot
 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Jäsenten väliset säännölliset preset jäänyt auki
   • Mietitään meetup-tyyppisiä webinaareja

Viestintä

 • Jäsenkirje lähetetään kuukausittain
  • Seuraavaan
   • Huomautus osoitteista
   • Hiilijalanjälki-teaser
   • Webinaarit
 • Toteutetaan ensi vuonna kaksi uutiskirjettä
  • Jäseninfokirje vain jäsenistölle
   • Mietitään kuinka ohjeistetaan yhteyshenkilöä tiedottamaan asioista yrityksen sisällä
  • Yleinen uutiskirje kaikille asiasta kiinnostuneille
   • Konseptoidaan tarkemmin
   • Tilauslomake


Yhdistyksen kehittäminen

 • Tukijäsenyyden perustelujen tarkempi kuvaaminen aloitettu, Laura koostaa jäseninfon jälkeen
  • Ensimmäinen vedos tukijäsenmerkistä saatu, saatu kommentit hallitukselta
  • Voidaan edetä
 • Päätettiin perustaa hiilineutraaliusmerkki
  • Annetaan hiilijalanjäljen laskennan ja minimoinnin jälkeen
  • Kriteeristönä
   • Lasketaan hiilijalanjälki
   • Minimoidaan ja saavutetaan asetettu taso – tämä selvitetään hiilijalanjälkiasiantuntijan kanssa
   • Loput kompensoidaan
   • Lisäksi varmistetaan, että laskenta on riittävän kattava vastatakseen yrityksen liiketoimintaa
  • Kriteeristö tehty, tsekataan se vielä yhdessä Maconin kanssa
  • Ensimmäinen vedos merkistä saatu, otetaan kommentit hallitukselta
   • Saatu uudet vedokset, niistä tehty valinta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Inklusiivisuus
  • Jatketaan keskusteluja myös kaupallisten toimijoiden kanssa tässä kentässä, Pauliina junailee
   • Määritetään oma tarpeemme / kulmamme asiassa ja keskustellaan sen jälkeen

Hallituksen puuhapäivä

 • Pidetään 11.1. Sitowisen toimistolla Espoon Leppävaarassa, Linnoitustie 6
 • Asialistalle
  • Yleiset hallitusasiat
  • Hiilineutraaliuden lanseeraus
  • Suomi Areena
  • Inklusiivisuus
  • Webinaarikutsujen ratkaisu
  • Jäsenten mahdollisuus muokata omia tietojaan
  • Suomalaisen koodin päivän uudistaminen

Päätettiin kokous 12.45