Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 11.1.2022

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Jesse Peurala
Jonna Ranta
Kaisa Savola

Kokous avattiin 10.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Karhu Software Oy
 • Selvitetään kahden jäsenen ja parin muun yrityksen fuusio, Jesse tsekkaa
 • Irtisanottiin jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan
 • Laskutus
  • Antti synkronoi laskutustilanteen Zohoon
 • Diplomit
  • Noin parikymmentä diplomia palautunut väärien osoitteiden tai paketin hakemattomuuden takia
   • Kaisa hankkinut listan Uloselta
   • Hakemattomat diplomit vaihdetaan sähköiseen ja tästä viesti yhteyshenkilölle, Kaisa hoitaa
  • Lähetetään seuraava erä tammikuussa
   • Päivitetään diplomin vuosiluku
   • Kaisa, Satu ja Jonna tekevät listan Uloselle postitettavista ja Jannelle digidiplomeista
 • Verkkokaupan uudistus
  • Tarkistetaan lista mahdollisista tuotteista, saatu lista kumppanille
   • Keskustellut huomiot ja muu ohjaus verkkokauppatyöryhmän toimesta kumppanille ja uusi vedos tuotteista
   • Odotetaan verkkokaupan sivun tuloa kumppanin palveluun
  • Tehdään uusi sivu kotisivuille aiheesta
  • Kontaktoidaan muutama graafikko / taiteilija / sarjakuvataiteilija limited edition -tarkoituksessa, Laura tsekkaa
 • Jäsenedut
  • Keväälle sovittu kaksi webinaaria
   • MLOps 16.2. kello 16.00, puhujana Anniina Sallinen Ouralta
   •  fronttiteknologiat, päivä vielä sopimatta
  • Webinaarisarja-ajatuksia kevääseen liittyen
   • UX
   • GDPR
   • Teknologiat
   • Green ICT / Tieke
   • Rekry
   • Vastuullisuus
   • Pyydetään puhujilta blogiartikkeli per koulutus
  • Mietitään webinaarien jatkokäytön kehittämistä samassa yhteydessä
   • Selvitetään mahdollisuus saada yhdistykselle käyttöön joku ratkaisu webinaarien näyttöön ja tallentamiseen
   • Techsoup-jäsenyys hankittu, Pauliina tsekkaa sieltä saatavat vaihtoehdot
  • Webinaarien osallistumislinkit laitetaan jakoon mahdollisimman aikaisesti
 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Jäsenten väliset säännölliset preset jäänyt auki
   • Mietitään meetup-tyyppisiä webinaareja

Viestintä

 • Jäsenkirje lähetetään kuukausittain
  • Seuraavaan
   • MLOps-webinaari
   • Vastuullisuus-webinaari tulossa
 • Toteutetaan ensi vuonna kaksi uutiskirjettä
  • Jäseninfokirje vain jäsenistölle
   • Mietitään kuinka ohjeistetaan yhteyshenkilöä tiedottamaan asioista yrityksen sisällä
  • Yleinen uutiskirje kaikille asiasta kiinnostuneille
   • Konseptoidaan tarkemmin
   • Tilauslomake


Yhdistyksen kehittäminen

 • Tukijäsenyyden perustelujen tarkempi kuvaaminen aloitettu, Laura koostaa jäseninfon jälkeen
  • Ensimmäinen vedos tukijäsenmerkistä saatu, saatu kommentit hallitukselta
  • Voidaan edetä
 • Päätettiin perustaa hiilineutraaliusmerkki
  • Annetaan hiilijalanjäljen laskennan ja minimoinnin jälkeen
  • Kriteeristönä
   • Lasketaan hiilijalanjälki
   • Minimoidaan ja saavutetaan asetettu taso – tämä selvitetään hiilijalanjälkiasiantuntijan kanssa
   • Loput kompensoidaan
   • Lisäksi varmistetaan, että laskenta on riittävän kattava vastatakseen yrityksen liiketoimintaa
  • Kriteeristö tehty, tsekataan se vielä yhdessä Maconin kanssa
  • Ensimmäinen vedos merkistä saatu, otetaan kommentit hallitukselta
   • Saatu uudet vedokset, niistä tehty valinta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Inklusiivisuus
  • Jatketaan keskusteluja myös kaupallisten toimijoiden kanssa tässä kentässä, Pauliina junailee
   • Määritetään oma tarpeemme / kulmamme asiassa ja keskustellaan sen jälkeen

Hallituksen puuhapäivä

 • Siirretty 12.4. pahentuneen koronatilanteen takia
  • Asialistalle
   • Yleiset hallitusasiat
   • Hiilineutraaliuden lanseeraus
   • Inklusiivisuus
   • Webinaarikutsujen ratkaisu
   • Jäsenten mahdollisuus muokata omia tietojaan
   • Suomalaisen koodin päivän uudistaminen
   • Diplomien lähetysaikataulun ja -prosessin sopiminen
 • Pidetty 11.1. pidempi kokous puuhapäivän sijasta
  • Webinaarikutsujen ratkaisu
   • Janne toteuttaa demoratkaisun sähköpostiosoitteiden avulla, otetaan Lauralta palaute ja katsotaan
  • Slackin avaus
   • Avataan jäsenistön henkilöstölle ja siirrytään ilmaiseen Slack-yhteisöön
    • Janne vaihtaa Slack-tilauksen
    • Avataan jäsenten sähköpostidomaineilla, Antti tekee listan
   • Pelisäännöt tarvitaan
    • Code of Conduct, Laura tekee luonnoksen
     • Sivistynyt keskustelu
     • Ei rekrytä
   • Kohderyhmänä firman hallinto, joilla ei ole samanlaista yhteisöä kuin koodareilla (Koodiklinikka)
  • Suomi Areena
  • Hallituksen terveiset jäsenistölle 2022

Päätettiin kokous 10.39