Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 7.10.2022

Paikalla
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Mikko Paltamaa
Jesse Peurala
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.05

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Futurice hyväksyttiin jäseniksi
 • Poistetaan maksamattomat jäsenet rekisteristä, liite 1
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Ei uusia hakemuksia
  • Tarkennetaan kriteeristöä Mikon ehdotuksen mukaisesti
   • Mikko päivittää sivuston tältä osin
  • Huomioidaan hiilineutraaliusmerkin suhteen tuleva EU-tason sääntely ympäristöväittämistä
  • Laaditaan vuoden alussa prosessi merkin uudistamiseen
 • Verkkokaupan uudistus
  • Saatu kahdelta suunnittelijalta luonnokset uusien tuotteiden pohjaksi
  • Valittiin A.M. jatkoon ja työstetään sitä hallituksen palautteiden pohjalta
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Mikko selvittää kompensointimenetelmäwebinaaria ja lisäksi toista kognitiivisesta saavutettavuudesta
   • Kompensaatiomenetelmäwebinaari pyritään järjestemään joulukuussa 2022
    • Mikko sopii käytännön asiat puhujana
    • Selvitetään onko Green ICT -yhteisö kiinnostunut tästä

Viestintä

 • Seuraava jäsenkirje ensi viikolla
  • Lähetetään suomalaisen koodin päivänä
  • Nörttilive
  • Suomalaisen koodin edistäjä
 • Toteutetaan ensi vuonna kaksi uutiskirjettä
  • Jäseninfokirje vain jäsenistölle
   • Mietitään kuinka ohjeistetaan yhteyshenkilöä tiedottamaan asioista yrityksen sisällä
  • Yleinen uutiskirje kaikille asiasta kiinnostuneille
   • Konseptoidaan tarkemmin
   • Toteutetaan tilauslomake osana verkkosivumuutoksia
 • Suomalaisen koodin päivä
  • Nörttilive, seitsemän yritystä
  • Suomalaisen koodin edistäjä, lehdistötiedote julkaisuvapaa ti 11.10. kello 04.00


Yhdistyksen kehittäminen

 • Tukijäsenyys
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
 • Suomalaisen koodin päivä
  • Kaikki kunnossa
 • Webbisivusto
  • Mikko briiffaa Lauran muutoksista, Mikko ja Laura käyvät parannuslistan läpi

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Hiilineutraalius
  • Aloitettava yhdistyksen hiilineutraaliusselvitys
   • Mikko ottaa vetovastuun, tehdään lyhyt toimintasuunnitelma, nyt ideointiasteella
 • Inklusiivisuus
  • Lähdetään tehokkaammin edistämään kun hiilineutraaliusmerkin prosessia selkeytetty
  • Jatketaan keskusteluja myös kaupallisten toimijoiden kanssa tässä kentässä
   • Määritetään oma tarpeemme / kulmamme asiassa ja keskustellaan sen jälkeen

Hallituksen puuhapäivä

 • Pidetään lyhyempi, parin-kolmen tunnin sessio etänä 3.11.

Muut asiat

 • Jonna ottaa vastuun diplomien lähetyksestä

Päätettiin kokous 13.01