Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 3.11.2022

Paikalla
Antti Järvinen
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Mikko Paltamaa
Jesse Peurala
Jonna Ranta

Kokous avattiin 13.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Internerds ja Client Studios hyväksyttiin jäseniksi
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Ei uusia hakemuksia
  • Kriteeristö päivitetty sivustolle
  • Laaditaan vuoden alussa prosessi merkin uudistamiseen
 • Verkkokaupan uudistus
  • Saatu uusi versio ja siitä on valittu tietyt osiot jatkokehitykseen ja tuotteistukseen
   • Jesse, Laura ja Antti vievät loppuun
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Mikko selvittää kognitiivisesta saavutettavuudesta
   • Kompensaatiomenetelmäwebinaari 14.12.2022 15-16
    • Tehdään yhteistyössä Green ICT -yhteisön kanssa 
   • “ADHD-webinaari” alustavasti 11.1.2023 15-16
    • Miikka järjestää puhujan
 • Diplomit on tilattu ja toimitetaan postilla tästä viikosta eteenpäin

Viestintä

 • Seuraava jäsenkirje ensi viikolla
 • Nörttilive-palaute, lähetetään kysely osallistujille
 • Toteutetaan ensi vuonna kaksi uutiskirjettä
  • Jäseninfokirje vain jäsenistölle
   • Mietitään kuinka ohjeistetaan yhteyshenkilöä tiedottamaan asioista yrityksen sisällä
  • Yleinen uutiskirje kaikille asiasta kiinnostuneille
   • Teknisesti nyt mahdollista
   • Muutaman kerran vuodessa
   • Toteutetaan tilauslomake osana verkkosivumuutoksia
 • Suomalaisen koodin päivä
  • Nörttilive, seitsemän yritystä
  • Esiintyjät pitivät formaatista, kysymykset olivat hyviä
   • Parilla yrityksellä aktiivisempaa keskustelua chatissa
   • Jaettu opoille yläkouluissa, formaatti hyödyllisempi kuin aiemmin
   • Pitäisikö miettiä päällekkäisyyden poistamista?
  • Palautteen pohjalta toteutetaan ensi vuonna samalla formaatilla


Yhdistyksen kehittäminen

 • Tukijäsenyys
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
 • Webbisivusto
  • Mikko briiffannut Lauran muutoksista, muutoksia tehdään pikkuhiljaa

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Hiilineutraalius
  • Aloitettava yhdistyksen hiilineutraaliusselvitys
   • Mikko ottaa vetovastuun, tehdään lyhyt toimintasuunnitelma tänään
 • Inklusiivisuus
  • Lähdetään tehokkaammin edistämään kun hiilineutraaliusmerkin prosessia selkeytetty
  • Jatketaan keskusteluja myös kaupallisten toimijoiden kanssa tässä kentässä
   • Määritetään oma tarpeemme / kulmamme asiassa ja keskustellaan sen jälkeen

Seuraava hallituksen puuhapäivä keväällä, livenä helmi-maaliskuussa

Päätettiin kokous 13.43