Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 2.9.2022

Paikalla
Antti Järvinen
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Mikko Paltamaa
Jesse Peurala
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.01

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Ahola Digital ja Brainflight hyväksyttiin jäseniksi
 • Selvitetään yhden tyytymättömän jäsenen tilanne
  • Myönnettiin ero ja palautettiin rahat
 • Seuraavassa kokouksessa poistetaan maksamattomat jäsenet rekisteristä
  • Satu hankkii Kirsiltä listan maksamattomista
 • Päätettiin, että mikäli jäsen eroaa kesken kauden, ero astuu voimaan kyseisen jäsenkauden lopussa
  • Zohossa lisätty kenttä tämän asian hoitamiseksi
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Ei uusia hakemuksia
  • Tarkennetaan kompensaatiomekanismin määritelmää esimerkillä
   • Hyvän kriteeristön lähde vielä etsinnässä, Mikko jatkaa työtä
 • Laskutus
  • Laskutus valmis
 • Verkkokaupan uudistus
  • Tarvitaan visuaalinen henkilö tuotteiden suunnitteluun, Laura hankkinut
   • Laadittu lista ja selvitetty hintoja, Laura laatii dokumentin aiheesta
   • Jesse, Antti ja Mikko + Laura pitävät palaverin aiheesta
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Webinaarit sovittu syys-marraskuulle
   • Mikko selvittää kompensointimenetelmäwebinaaria ja lisäksi toista kognitiivisesta saavutettavuudesta

Viestintä

 • Seuraava jäsenkirje ensi viikolla
  • Nörttilive
  • Suomalaisen koodin edistäjä -raati valittu
 • Toteutetaan ensi vuonna kaksi uutiskirjettä
  • Jäseninfokirje vain jäsenistölle
   • Mietitään kuinka ohjeistetaan yhteyshenkilöä tiedottamaan asioista yrityksen sisällä
  • Yleinen uutiskirje kaikille asiasta kiinnostuneille
   • Konseptoidaan tarkemmin
   • Tilauslomake, teknisiä haasteita, Laura selvittää


Yhdistyksen kehittäminen

 • Tukijäsenyys
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
 • Suomalaisen koodin päivä
  • Raati valittu
  • Toteutetaan Nörttilive Goes AMA
   • Konsepti tehty
   • Lomake tehty ja hyväksytty
 • Tuotteet
  • Laura laittaa listan mahdollisista kuvittajista Slackiin, hallitus laatii shortlistan
 • Webbisivusto
  • Mikko briiffaa Lauran muutoksista, Mikko ja Laura käyvät parannuslistan läpi

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Hiilineutraalius
  • Aloitettava yhdistyksen hiilineutraaliusselvitys
   • Mikko ottaa vetovastuun, tehdään lyhyt toimintasuunnitelma
 • Inklusiivisuus
  • Lähdetään tehokkaammin edistämään kun hiilineutraaliusmerkin prosessia selkeytetty
  • Jatketaan keskusteluja myös kaupallisten toimijoiden kanssa tässä kentässä
   • Määritetään oma tarpeemme / kulmamme asiassa ja keskustellaan sen jälkeen

Hallituksen puuhapäivä

 • Pidetään lyhyempi, parin-kolmen tunnin sessio etänä 3.11.

Muut asiat

 • Kaisa Savola on eronnut hallituksesta aikataulusyistä
 • Sovittava diplomien lähetyskuviot uusiksi, päätetään seuraavassa palaverissa

Päätettiin kokous 12.55