Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 6.10.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Petri Koivula
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.06

Agenda

 1. Jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen
  1. tiedoksi: laskutus hoidettu, digidiplomit toimitettu kaikille
 2. Hiilineutraaliusasiat – uusien hakemuksien hyväksyminen ja edellisessä kokouksessa käsitellyn hakemuksen tilanne
  • Fraktio – vältettävissä olevia hiilipäästöjä, kompensointitarjoaja supercritical
  • Otetaanko kantaa siihen mikä on tarpeellista päästöä -> Hyväksytään tänä vuonna, mainitaan Fraktiolle, hiilineutraaliusryhmä jatkaa keskustelua tästä
  • Mediassa muuallakin mainittu asiaa tuntevien kohdalla supercriticalia, mutta ei tiedetä kriteerien täyttymisestä tarkemmin. Ks. päätös alla.
  • Saatiin kuittaus kompensaation maksusta, hyväksyttiin merkin jatko.
  • Yleisemmin ympäristöministeriöltä on nyt sääntöjä eri väittämistä, mutta noudattamisen seuranta on iso työ – vilpittömiä toimijoita varmasti eri suunnissa
  • Hakemuksen parannusta suunnitellaan ensi vuoden alkua varten
  • Päätös: hyväksytään tänä vuonna 3. osapuolen sertioimattomat palvelut, mietitään linjaukset ensi vuodelle uudestaan
  • Hiilineutraalisuusryhmälle kalenteriin erillistä työskentelyaikaa
 3. Viestintä – tilannekatsaus Lauralta
  1. Suomalaisen koodin edistäjä diplomi jaettu Villen toimesta
  2. Nörttilive osallistujille viestitty. Vielä kerkeää mukaan.
  3. Webinaaritiedotuksia
   1. AWS positiivisesti räjähtänyt käsistä
    1. noin 120 osallistujaa, hyvää palautetta
    2. pyydetään quoteja, seuraavia kiinnostuksia osallistujilta
   2. Marko Suomen webinaari – Podcastit
    1. Avataan julkiseksi
  4. Strategia jäänyt muiden asioiden jalkoihin
  5. Otetaanko mediaosumaseuranta -> otetaan
 4. Projektit
  1. Amazon AWS -koulutusohjelma, lyhyt katsaus tilanteeseen
   1. Hyväksi koettuja koulutuspäiviä, hyvää palautetta
  2. Suomalaisen koodin päivä
   1. Nörttiliven tilanne Nörttilive-sivuston muokkaukset – uudet striimit + cookie-tiedot
   2. Suomalaisen koodin edistäjän käytännön toimet
  3. Yhdistyksen hiilineutraalius, kompensointi + tiedot
   1. Odottanut Hiilipörssi-linjausta. Päätettiin, että mennään sillä.
  4. Verkkokaupan tilanne – Petri
   1. Ei vielä edistystä
 5. Yhdistyksen kehittäminen
  1. Jäsenedut, keskustelu – taustana moni eroava jäsenyritys ei koe saavansa arvoa yhdistyksestä ja toisaalta AWS:n tuoma koulutus on tuonut uusia jäseniä ja aktivoinut jäsenistöä. Mitä voisimme tehdä erilailla jatkossa?
   1. Suurin osa eroista ennen AWS’n alkamista, ehkä olisivat jääneet
   2. Löytynyt jäsenistöön resonoiva aihe, haetaan sitä mitä jäsenistö haluaa
   3. Koulutus vs Webinaari
    1. Webinaarikokonaisuuksia?
   4. Ehkä omat webinaarit eivät ole erottautumistekijä, paljon tuottajia
   5. Mietitään näitä, strategiapäivässä sitten ajatuksia
   6. Markkinointiviestintä – eri kokoisille yhtiöille eri rooleille lisää viestintää riippuen aiheesta?
    1. Ei ole CRM’ää, vain yhteyshenkilöt, joten rajallisesti tiedossa
     1. Tarvitaan CRM. Zoho-selvitysprojekti, Antti työstää, alustavasti strategiapäivässä tietoa
 6. Muut esille tulevat asiat
  1. Talouskatsaus
   1. Katsottiin. Lisäluokittelusta tuskin tulisi lisäarvoa
    1. Tarkistetaan, että asiat menevät oikein nykyisiin luokkiin
    2. Katsotaan kulukorvauksien luokittelu läpi niitä käyttävien kanssa
 7. Kokous päätettiin klo 12:55