Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 1.9.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Petri Koivula
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.03

Agenda

1. jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen ja maksamattomien erottaminen

2. hiilineutraaliusasiat – uusien hakemuksien hyväksyminen ja edellisessä kokouksessa käsitellyn hakemuksen tilanne

3. viestintä – tilannekatsaus Lauralta

4. järjestäytyminen – vastuullisuus (Jannen pohjaehdotus, että yhdistetään nyt hiilityöryhmään ja katsotaan strategian jälkeen tarvittaessa uudestaan)

5. projektit

 1. Amazon AWS -koulutusohjelma, lyhyt katsaus tilanteeseen
 2. Suomalaisen koodin päivä – Nörttilive ja palkinto
 3. Yhdistyksen hiilineutraalius
 4. Verkkokauppa
 5. liittyminen Green Software Foundationiin, päätös

6. strategian jatkoaskeleet ja valmistautuminen puuhapäivään

 1. hallituksen työ
 2. arvokeskustelun aloitus

Pöytäkirja

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Digia Finland
  • Erotettiin maksamattomat jäsenet, liite 1
   • Jos maksavat jäsenmaksun syyskuun aikana, otetaan takaisin jäseneksi ilman erillistä käsittelyä
 • Digidiplomit
  • AP Jonna koostaa listan
  • AP Janne laatii diplomit ja lähettää ne

Hiilineutraalius

 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Ei uusia hakemuksia
  • Edellisessä kokouksessa tehty vaillinainen hakemus on edelleen auki, keskustelut ovat käynnissä
  • Merkkien uusinnat
   • Selvitettiin Hiotun hiilijalanjälkilaskenta ja -kompensointi, hyväksyttiin merkki
   • Fraktion selvitys saatu juuri ennen kokousta
   • Selvitykset saatava ennen seuraavaa hallitusten kokousta, muuten joudutaan ottamaan merkinkäyttöoikeus pois
 • Hiilineutraaliusryhmä laatii prosessin ja ohjeistuksen merkkien jatkokausista

Viestintäkatsaus

 • Tuloksellista toimintaa
  • AWS-koulutus herättänyt paljon mielenkiintoa, koulutukseen ilmoittautuneita
   • Aktivoinut myös aiemmin passiivisia jäseniä
  • Webinaareihin tullut hyvin osallistujia
 • Kaikille avoin uutiskirje tulossa piakkoin

Järjestäytyminen

 • Vastuullisuus pidetään hiilineutraaliustyöryhmässä strategiapäivään saakka

Projektit

 • Amazon AWS käsitelty lyhyesti viestinnän osana, kaikki kunnossa
 • Suomalaisen koodin päivä
  • Suomalaisen koodin edistäjä
   • Raati valittu: Mikko Rusamo, Tiina Zilliacus, Riku Rouvila ja Ville Nordberg yhdistyksen puolesta
   • Hankitaan lyhyet biot ja kuvat
   • Kysytään jäsenistöltä ja muiltakin ehdotuksia palkinnonsaajaksi AP: Laura
  • Nörttilive
   • Ilmoittautuminen käynnissä, muistutetaan uudestaan jäsenistöä
   • Evästeasetukset työn alla AP: Mikko
   • Tsekataan kysymyslista hallituksen kesken
 • Yhdistyksen hiilineutraalius
  • Projekti kompensointia vaille valmis
  • Valittiin Hiilipörssi kompensoijaksi, AP Mikko tilaa laskun
 • Verkkokaupan uudistus
  • Kerätään hallituksen palaute Slackissa ja toimitetaan Juusolle AP: Petri
   • Varmistetaan paitojen alkuperä
   • Kokomerkinnät
   • Arvostelut aktiiviseksi, jos alusta tukee
   • Ynnä vastaavat
  • Selvitetään tilaustilanne ja mietitään, kuinka hallitus saisi näkymän verkkokaupan tilaukseen ja toimituksiin. AP Petri
  • Nämä siirretty Petrille
 • Green Software Foundation, liittyminen
  • Päätettiin hakea jäsenyyttä, AP Janne täyttää jäsenhakemuksen
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Mennyt
    • Ei webinaareja kesä/heinäkuussa
   • Tulossa
    • Webinaareja sovittuna syyskuusta tammikuulle (osa vielä lisäämättä sivustolle AP: Laura)
    • Suomalaisen työn liiton kanssa pohdittu webinaariyhteistyötä, ensimmäinen webinaari selvityksessä
   • Siirretään webinaarien käytännön tietämys Petrille, AP: Laura + Mikko

Strategian jatkovaiheet

 • Lauralta tulee materiaalit täytettäväksi ennen kokousta

Talousraportti

 • Jonna esitteli talouskatsauksen
 • Perataan yleiset kulut ja luokittelemattomat ja mietitään, että miten nämä kategorisoidaan jatkossa AP: Jonna
 • Toivotaan deltaa suunnitellun ja toteutuneen välillä AP: Jonna
 • Todettiin, että taloustilanne on vakaa eikä vaadi hallitukselta akuutteja toimenpiteitä

Lyhyt retro uudesta agendamallista

 • Helpompi valmistautua etukäteen
 • Kokous eteni joutuisasti ja sujuvasti, vaikka vähän poukkoillen
 • Hyvä, että asioita käsitellään etukäteen työryhmässä
 • Agenda on ollut aiemminkin ja vanhempi keskustelavampi malli parempi
 • Ei merkittävää eroa aikaisempaan

Kokous päätettiin klo 13:00