Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 3.11.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta
Miikka Kostian

Kokous avattiin 12.04

Agenda

 1. Jäsenasiat
  1. Hyväksyttiin Sarkain Oy varsinaiseksi jäseneksi ja Koodi / Sisu ry kumppanijäseneksi
 2. Hiilineutraaliusasiat
  1. Ei uusia hakemuksia
 3. Viestintä – tilannekatsaus Lauralta
  1. Suomalaisen koodin päivän tiedote
   1. Saatu viisi mediaosamaa, enemmän olisi voinut tulla
  2. Nörttilivestä kerätty palaute, hyviä kehitysehdotuksia, pohdittava formaattia seuraavaksi vuodeksi
   1. Mietittävä kanavat ja kohderyhmät aikaisessa vaiheessa, jos halutaan esimerkiksi opettajien kautta luokkia ja oppilaita seuraamaan päivää
  3. Webinaarien ilmoittautumisjärjestelmä mietittävä uudestaan, Eventbrite muuttunut maksulliseksi
   1. Marraskuun webinaari hoidetaan Eventbritellä
   2. Joulukuun webinaari luultavasti ylittää Eventbriten maksukynnyksen – voidaan maksaa tarvittaessa, jos emme ehdi vaihtaa järjestelmää tähän mennessä
  4. Strategiapäivän esitehtävä lähetetty hallitukselle, dl. tuleva sunnuntai 5.11.
  5. Uutiskirjeen tilauslomake tehty ja toiminnassa
   1. Lisättävä webinaarien alku- ja loppukalvoihin
   2. Mietittävä, kuinka webinaari-ilmoittautumisen yhteydessä voisi tilata uutiskirjeen
 4. Projektit
  1. Amazon AWS -koulutusohjelma, lyhyt katsaus tilanteeseen
   1. Yksi etäwebinaari ja sitten läsnä/hybridipäivä jäljellä ohjelmassa
   2. Viimeisimmässä webinaarissa 60 osallistujaa
  2. Yhdistyksen hiilineutraalius
   1. Kompensointitilaus tehty ja lasku maksettu, odotetaan sertifikaattia
   2. Voidaan aloittaa viestintä heti sertifikaatin saapumisen jälkeen
  3. Verkkokaupan tilanne
  4. Kevään webinaarit
   1. Tammikuulle sovittu webinaari, muut vielä auki
   2. Supercritical helmikuulle esityksen mukaisesti, Janne kuittaa
   3. Ville tsekkaa Luodon kiinnostuksen pitää webinaari yritysmallistaan
   4. CSRD-kriteerin merkitys IT-firmoille, Janne tsekkaa Gaialta
   5. Tekoälyyn liittyvä webinaari, Jesse tsekkaa
 5. Yhdistyksen kehittäminen
  1. Green Software Foundation -jäsenyys, miten hyödynnämme tätä?
   1. Viestinnällisesti – kerrotaan jäsenyydestä ja taustoista, PR-jakelu Lauralta
   2. Toiminnallisesti – tietotaitoa ja tutkimustietoa jäsenistölle
   3. Osallistumalla GSF:n toimintaan – selvitettävä, kuinka voimme edistää suomalaista koodaamista
  2. Puuhapäivän agendan laatiminen Slackissa kerättyjen aiheiden pohjalta
   1. Strategiatyön jatko (2h)
    1. Arvot ja mahdollisesti eettiset ohjeet
   2. Vastuullisuus hiilineutraaliuden lisäksi (0.75h)
   3. Jäsenetujen kehittäminen (1.5h)
   4. Jäsenorganisaatioille ja niiden henkilökunnalle tiedottaminen (0.75h)
   5. Stipendirahaston käynnistys (0.5h)
    1. Oppilaitosvastaavasta keskustelu
   6. CRM + Zoho -keskustelu (0.5h)
  3. Tulisiko yhdistyksellä olisi ollut oppilaitosvastaava?
   1. Keskustellaan puuhapäivässä
  4. Hiilineutraaliuden kehittäminen
   1. Sääntöjen, ohjeiden ja lomakkeiden kehittäminen
   2. Hiilijalanjälkilaskuri
   3. Näistä pidetään erillinen palaveri hiilityöryhmän kanssa
 6. Muut esille tulevat asiat
  1. YEL-uudistus, ottaako yhdistys asiaan kantaa?
   1. On pyritty pysymään ulkona politiikasta, mitä tämä asia ainakin osittain on
   2. Toisaalta alan uudet luvut ovat isoja
   3. Tällä hetkellä koskee selkeästi alivakuuttaneita
   4. Miten yritys voisi selvittää asiaa ja kenen kanssa? Kannattaako lähteä tähän souviin?
   5. Otetaan aikalisä ja keskustellaan Slackissa

Päätettiin kokous kello 13.03