Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 1.12.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta
Petri Koivula

Kokous avattiin 12.04

Agenda

 1. Jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen
  1. Hyväksyttiin Clunet Oy ja ATVA. Lisäksi yksi jäsenhakemus maksamatta, muistutetaan hakijaa aiheesta
 2. Hiilineutraaliusasiat
  1. Ei uusia hakemuksia
 3. Viestintä
  1. Webinaarimarkkinointia, jäsenkirje normaalisti
  2. Ilmoittautumisjärjestelmän valinta, AP Petri
  3. Lauran korvaajan etsintä
   1. Satun kirjoittama ilmoitus hyväksytty, Janne ja Satu viimeistelevät
  4. Tiedonsiirto Lauralta seuraajalle
   1. Sovitaan sitten, kun seuraaja on valittu
 4. Projektit
  1. Amazon AWS -koulutusohjelma, loppukatsaus
   1. Paljon kiinnostuneita, osui hyvin jäsenistöön, ei suurempia käytännön haasteita, vaikka hallituksen jäsenillä oli poissaoloja
   2. Laura tekee ja lähettää palautekyselyn yhdistyksen puolesta
  2. Verkkokaupan tilanne
   1. Aloitetaan selvitys
 5. Yhdistyksen kehittäminen
  1. Puuhapäivän jatkot
   1. Strategia
    1. Laura toimitti ensimmäisen version strategiakatsauksen aiemman työskentelyn pohjalta hallitukselle katselmoitavaksi 
    2. Keskeisenä asiana priorisoida tavoitteet
   2. Stipendin käytännön järjestelyt
    1. Lähetetty kyselyjä kouluille, odotetaan vastauksia
   3. Yhdenvertaisuus, edistäminen
    1. Mitä halutaan saavuttaa ja mikä on kohderyhmä?
     1. Yhdistyksen perimmäisen tarkoituksen (Suomi on paras maa koodarille, suomalaiset koodausyritykset kukoistavat – osaavaa työvoimaa ja talous kunnossa) edistäminen yhdenvertaisuuden avulla
     2. Miten jäsenyrityksemme tällä hetkellä toimivat yhdenvertaisuuden suhteen?
     3. Kohderyhmänä ensisijaisesti koodariyhteisö, alan opiskelijat, jäsenyritykset ja yhdistyksen sidosryhmät
    2. Miten liittyy strategiaan
     1. Palataan strategian viimeistelyn yhteydessä
    3. Mihin keskitytään
     1. Asian lanseeraus jäsenistölle ja julkisuuteen
     2. Verkostoituminen, pohdittava
     3. Ohjeistus, pohdittava
     4. Viestintä, pohdittava
     5. Saavutettavuus keinona lisätä yhdenvertaisuutta, pohdittava
    4. Jatketaan seuraavassa palaverissa
  2. Jäsenedut
   1. Ville koostanut taulukon uusista ehdotuksista jäseneduiksi
    1. Hyväksyttiin neljä uutta jäsenetua, lisäksi yksi kuitataan täsmennyksen jälkeen Slackissa
    2. Tiedotetaan jäsenistölle
    3. Luodaan erillinen mailiosoite jäsenetuasioiden käsittelyyn
   2. Laaditaan lomake jäsenetujen esittämiseksi, AP Ville
   3. Jatkossa käsitellään uudet jäsenedut joka kokouksessa
 6. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin kokous kello 13.02