Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 5.1.2024

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta
Petri Koivula
Miikka Kostian

Kokous avattiin 12.01

Agenda

 1. Jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen
  • Hyväksyttiin
   • Krow Digital Oy
   • Zilar Security Systems Oy
  • Konsepton yritysmuoto ja y-tunnus muuttunut, päivitetään jäsenrekisteriin
 2. Hiilineutraaliusasiat
  • Ei uusia hakemuksia
 3. Jäsenedut
  • Ei uusia jäsenetuja
  • Ville työstää lomaketta jäsenetujen ilmoittamisesta
 4. Viestintä
  • Ulkoisen jäsenkirjeen tilaajien määrä kasvanut mukavasti
  • Seuraava webinaari 17.1.
  • Ilmoittautumisjärjestelmän valinta
   1. AP Petri; Lyytiin saatu tunnukset, otetaan käyttöön
   2. Otetaan käyttöön helmikuun webinaarin yhteydessä
  • Lauran korvaajan etsintä
   1. Useita hakemuksia tullut, hakuaika käynnissä vielä ensi maanantaihin (8.1.)
   2. Satu ja Janne hoitavat valintaprosessin
 5. Projektit
  • Amazon AWS -koulutusohjelma, loppukatsaus
   1. Yhdistyksen palautekysely lähetetty osallistujille
   2. Osallistujat keskimäärin tyytyväisiä koulutusohjelmaan
   3. Saatu myös kehitysehdotuksia, nämä käsitelty Amazon AWS -tiimin kanssa
  • Verkkokaupan tilanne
   1. AP Petri; Tapaaminen Brandixin kanssa tulossa maanantaina 8.1.
   2. Pohditaan asioita tarpeen mukaan palaverin pohjalta
   3. Panostetaan markkinointiin uuden viestintävastaavan myötä
 6. Yhdistyksen kehittäminen
  • Strategia
   1. AP Janne varaa erillinen strategiakeskusteluaika tavoitteiden priorisoimiseksi ja pilkkomiseksi tehtäviksi
  • Stipendin käytännön järjestelyt
   1. Saatu käytännön ohjeita kouluilta
   2. Tehtävät
    1. Hakulomakkeen ja -ohjeistuksen laadinta, AP Laura + Janne
    2. Valintaprosessin määrittely, AP Janne
    3. Viestintä oikeille henkilöille, AP Ville selvittää tapoja tavoittaa heidät
    4. DL maaliskuun loppu
  • Yhdenvertaisuus, edistäminen
   1. Tavoitteet ja kohderyhmä määritelty edellisessä kokouksessa
   2. Miten liittyy strategiaan
    1. Palataan strategian viimeistelyn yhteydessä
   3. Mihin keskitytään
    1. Asian lanseeraus jäsenistölle ja julkisuuteen
     1. Laadittava lyhyt kuvaus yhdenvertaisuudesta yhdistyksen kontekstissa, AP Satu
     2. Kerätään alan yhdenvertaisuushaasteita, AP kaikki
     3. Aloitetaan lanseeraus uuden viestintävastaavan kanssa
    2. Verkostoituminen, pohdittava
    3. Ohjeistus, pohdittava
    4. Viestintä, pohdittava
    5. Saavutettavuus keinona lisätä yhdenvertaisuutta, pohdittava
    6. Yhdenvertaisuus yhdistyksen ja hallituksen toiminnassa
     1. Pohdittava hallituksen jäseneksi hakeutumista ja hallituksen kiertoaikaa
     2. Hallituksen itsearviointi -> yhteenveto vuodesta + kehityskohteet
   4. Jatketaan seuraavassa palaverissa
 7. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin kokous kello 13.01