Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 2.2.2024

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Satu Lapinlampi
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta
Petri Koivula

Kokous avattiin 12.02

Agenda

 1. Jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen
  1. Hyväksyttiin
   1. Exultant Oy
   2. Digitoimisto Holja Oy
   3. Nexi Digital Finland Oy
 2. Hiilineutraaliusasiat – uusien hakemuksien hyväksyminen
  1. Ei uusia hakemuksia
 3. Jäsenedut – uusien jäsenetujen hyväksyminen
  1. Ei uusia jäsenetuja ehdotettu
 4. Viestintä – tilannekatsaus Lauralta
  1. Tammikuussa ei lähetetty sähköpostikirjeita, pl. webinaarimainonta
  2. Lianan lista siivottu ja DMARC-asetukset kunnossa
  3. Tammikuun webinaari pidetty viestintästrategiasta
  4. Helmikuun webinaari vaihtuu pikaisesti
   1. Jesse ja Petri sopivat käytännön asiat
   2. Laura tiedottaa jäsenistölle
  5. Maaliskuun webinaari lisätty verkkosivuille
 5. Lauran korvaajan etsintä, status / Janne + Satu
  1. Jesse Raitapuro jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi
  2. Status
   1. Seitsemän hakemusta tullut
   2. Kolme shortlistalle, kriteerinä järjestökokemus
   3. Nämä haastateltu
   4. Lisäksi pyydetty tekstinäytteet, kaikki sujuvaa kieltä
   5. Satu ja Janne ehdottavat Digiaarghin Johanna Berliniä uudeksi viestijäksi
   6. Ehdotus hyväksytty, Satu keskustelee asiasta Johannan kanssa ja sopii käytännön asiat
 6. Projektit
  1. Verkkokaupan tilanne / Petri
   1. Keskusteltu Brandixin Juuson kanssa
   2. Tuotteet valmistetaan Bangladeshissa ja painetaan Suomessa, painatukset tehdään vain tilauksesta
   3. Jäsenistön “värin tunnustaminen” auttaisi kaupankäynnissä ja veisi muutenkin strategisia asioita eteenpäin
    1. Yhtenä mahdollisena vientinäkökulma, eli kuinka viedään suomalaista työtä maailmalle
   4. Muita mahdollisuuksia yhdistykselle
    1. Jäsenetu Brandixilta?
    2. Jaettavia asioista (swag) tapahtumiin
    3. Palkinnot kyselyihin tai webinaarien vetäjille
   5. Selvitetään kuinka kaupan tyylejä ja tekstejä voisi muokata
 7. Yhdistyksen kehittäminen
  1. Merkkien käyttö konserneissa, linjaus (+ keskustelu) / Janne
   1. Merkki on y-tunnus -kohtainen eikä sitä voi siirtää tai laajentaa yhdestä yrityksestä koko konserniin, emoon, tyttäreen tai sisareen
   2. Konserni voi mainita, että tietty konserniin kuuluva yritys on jäsen, mutta jäsenyyttä ei voi irrottaa kontekstissa
   3. Mietitään erikseen konsernijäsenyyttä ja -hinnoittelua, vaatii sääntömuutoksen ja on siksi vuosikokousasia
  2. Stipendien tilanne / Janne + Laura + Ville
   1. Hakuprosessi on kirjoitettu
   2. Hakulomake tehty
   3. Viestintä oikeille henkilöille, AP Ville selvittää tapoja tavoittaa heidät
   4. Stipendien verokäsittely selvitettävä, AP Janne + Ville
   5. DL maaliskuun loppu
  3. Strategia
   1. tammikuun tulosten esittely / Janne (https://docs.google.com/presentation/d/1mfXpuhJuVgwKswwIqcLrdZ_j4J097rqwpAZ03dVvv3M/edit?pli=1#slide=id.p, kalvot 9-10)
   2. tavoitteiden ja mittareiden asettaminen
    1. Jäsenmäärä – strategiakaudella haetaan jäsenmäärän moninkertaistumista, vuodella 2024 nettokasvu 100 jäsentä (vuoden alussa 242 jäsentä)
    2. Tavoittavuuden kasvu – tuhat uutta tilaajaa yhteensä uutiskirjeelle, LinkedIn-ryhmälleja Slackiin, LinkedIn-seuraajien tuplaus (552 2.2.2024)
    3. Jäsenten motivointi – jäsenetujen määrän merkittävä kasvattaminen (10 > 20), lisäksi tarkistettava nykyedut, pohdittava jäsenetujen käytön seuraamista ja tavoitteita
     jäsenten tuottamien sisältöjen jakamisen käynnistyminen H1/24, sovitaan tavoitteet kesän puuhapäivässä
   3. tehtävien jako hallitukselle
    1. Jaetaan Slackissa
  4. Suomalaisen työn liiton ehdotus
   1. Otetaan erillinen palaveri aiheesta, AP Janne
  5. Yhdenvertaisuuteen palataan maaliskuun kokouksessa
 8. Muut esille tulevat asiat


Päätettiin kokous kello 13.03