Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 1.3.2024

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Petri Koivula
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Johanna Berlin

Kokous avattiin 12.01

Agenda

 1. Jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen
  1. Hyväksyttiin
   1. Disains Oy
   2. Datatriever Oy
 2. Hiilineutraaliusasiat – uusien hakemuksien hyväksyminen
  1. Ei uusia hakemuksia
 3. Jäsenedut – uusien jäsenetujen hyväksyminen
  1. Hyväksyttiin PunaMustan hiilineutraalien painotuotteiden 
  2. Tehdään stilisoinnit jäsenetulomakkeeseen (AP Ville + Mikko), julkaistaan -> tiedotus Johannan kautta
 4. Viestintä – tilannekatsaus Johannalta
  1. Perehdytys tehty
  2. Helmikuun webinaari vaihtui pikaisella aikataululla, saatu ok määrä ilmoittautuneita
  3. Maaliskuun webinaarin mainostus jatkuu
  4. Helmikuussa lähetetty jäsenkirje, maaliskuun kirje työn alla
  5. Strategiasta johdetun viestintästrategian kehittäminen, arkkityypit toimitettu hallitukselle katselmoitavaksi
  6. Viestinnän yhteystiedot nettisivulle
  7. Käännösten korjaus
 5. Hallituksen toiminnan kehittäminen
  1. Kokouksen pidentäminen
   1. Pidennetään 90 minuuttiin
   2. Janne tsekkaa ajankohdan Slackissa
 6. Projektit
  1. Vuosikokoukseen valmistautuminen
   1. Sovittu päivämääräksi ke 15.5. 15.00-17.00
   2. Kutsu kokoukseen huhtikuun lopulla – Janne + Johanna
   3. Hoidettavat asiat
    1. Tilinpäätös – Jonna
    2. Toimintakertomus – Janne
    3. Toiminnantarkastajat – Jonna
    4. Tulo- ja menoarvio + jäsenmaksujen suuruus – Jonna
    5. Toimintasuunnitelma – Janne
    6. Mahdolliset sääntömuutokset – Janne + Satu
   4. Nykyisen hallituksen halukkuus jatkaa – AP kaikki
   5. Hallituksen itsearvio
    1. Ville koostaa kysymyspatterin, Jannen kanssa tsekkaus
    2. Tavoite saada vastaukset seuraavaan kokoukseen
  2. Hiilineutraaliusmerkkiin liittyvän säätelyn selvitys
   1. Hiilineutraaliustoimikunnalle työksi selvittää tilanne ja laatia yhdistyksen  kanta hallitukselle hyväksyttäväksi – Mikko
   2. Hoidetaan ennen vuosikokousta
  3. Strategiaprojektien käynnistys
   1. Jäsenmäärän kasvatus
    1. Työryhmä: Antti, Jesse
   2. Tavoittavuuden kasvu
    1. Työryhmä: Miikka, Mikko
   3. Jäsenten motivointi
    1. Työryhmä: Ville, Satu
   4. Lyhyt suunnitelma jokaisesta aihealueesta seuraavaan hallituksen kokoukseen
   5. Haetaan jäsenistöstä kiinnostuneita osallistumaan työryhmiin, sovitaan viestintä suunnitelmien mukaisesti
 7. Yhdistyksen kehittäminen
  1. Sääntömuutosehdotukset
   1. Tarkennetaan merkkien käyttö konserneissa sääntöihin
    1. Merkki on y-tunnus -kohtainen eikä sitä voi siirtää tai laajentaa yhdestä yrityksestä koko konserniin, emoon, tyttäreen tai sisareen
    2. Konserni voi mainita, että tietty konserniin kuuluva yritys on jäsen, mutta jäsenyyttä ei voi irrottaa kontekstissa
    3. Satu ja Janne laativat ehdotuksen
   2. Ratkotaan konsernijäsenyys
    1. Satu ja Janne laativat ehdotuksen
   3. Hallituksen koko
    1. Kasvatetaan varsinaisten jäsenten yläraja kymmeneen
    2. Kasvatetaan varajäsenten yläraja viiteen
    3. Satu ja Janne laativat ehdotuksen
  2. Stipendien tilanne / Janne + Laura + Ville
   1. Hakuprosessi hyväksytty
   2. Hakulomake hyväksytty
   3. Viestintä oikeille henkilöille
    1. Tsekataan opetushallitus, AP Ville
    2. MAOL toisena vaihtoehtona, AP Ville
    3. Kolmantena kerätään itse koulujen yhteystietoja
   4. Stipendien verokäsittely selvitettävä, AP Janne + Ville
   5. DL maaliskuun loppu
  3. Yhdenvertaisuus
   1. Selvitetään hallituksen kantoja asioita Slackissa, AP Satu
   2. Osallistetaan jäsenistöä, tarkka malli mietittävä
  4. STL, ehdotus, tilannekatsaus
   1. Yhteinen palaveri sovittu
   2. Pohditaan tilanne kysymys- ja vastaussession jälkeen
  5. OP-kesätyöpaikka
   1. Osallistumme OP-kesätyöpaikkakampanjaan
   2. Yksi nuori töihin kesäksi, maksimissaan 10 työpäivää, 6h/pv
   3. Hakuaika 4.-31.3., päätösdl. 21.4.
   4. Ville, Johanna ja Janne katsovat hakemukset
  6. Puuhapäivä
   1. Pidetään ennen vuosikokousta, mikäli mahdollista
   2. Keskustellaan ajankohdasta ja järjestelyistä Slackissa
 8. Muut esille tulevat asiat


Päätettiin kokous kello 13.05