Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 3.5.2024

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Petri Koivula
Miikka Kostian
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta
Johanna Berlin

Kokous avattiin 11.31

Agenda

 1. jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen
  1. Yksi jäsenmaksu tullut ilman jäsenhakemusta, selvitetään tilanne
 2. hiilineutraaliusasiat – uusien hakemuksien hyväksyminen
  1. Hyväksyttiin Red and Bluen ja Trail Openersin hakemukset
 3. jäsenedut – uusien jäsenetujen hyväksyminen
  1. Hyväksyttiin Bodymajan ja Heiaheian jäsenedut
 4. viestintä – tilannekatsaus Johannalta
  1. Hiilineutraaliusmerkin saajille laadittu viestipohja Lianaan
  2. Jäsenkirjen ja ulkoinen uutiskirje lähetetty huhtikuussa
   1. Ulkoisen uutiskirjeen kohderyhmää olisi hyvä tarkentaa ja viestiä kirkastaa
   2. Siivottu botteja listalta, tsekattava Lianalta mahdollisuudet teknisiin ratkaisuihin
  3. Blogiin tehty uusia postauksia
  4. Instagram-pohjia tehty
  5. Aktiivisempaa some-toimintaa, esimerkiksi Earth Day, vappu ja vuosikokous
  6. Viestintämiitit alkavat, siirretään viikko eteenpäin helatorstain vuoksi
  7. Verkkosivujen tarkempi läpikäynti toukokuussa + hakukoneoptimoinnin parantamista
  8. Uuden hallituksen esittely someen omien sivujen lisäksi
 5. projektit
  1. Vuosikokoukseen valmistautuminen (huom. kokouskutsun dl. 8.1.)
   1. Tilannekatsaus
    1. Dokumentit käsitelty hallituksessa
    2. Kutsu valmis pl. jäsenmaksut (seuraavat kohdat)
    3. Tilinpäätös viivästynyt, tulee ensi keskiviikkona
    4. Jonna hoitaa viestinnän toiminnantarkastajan kanssa
   2. Budjetti / Jonna
    1. Jonna esitteli alustavan budjetin
   3. Keskustelu jäsenmaksuista
    1. Sovittu uudet jäsenmaksutasot, Janne laittaa kokouskutsuun
   4. Asioiden jatkokäsittely, jos on tarve
  2. Strategiaprojektien tilannekatsaus
   1. Jäsenmäärän kasvatus / Antti & Jesse
    1. Otetaan mainonta testaukseen
    2. Tsekataan mainostarjoajien sosiaaliset ohjelmat
   2. Tavoittavuuden kasvu / Miikka & Mikko
    1. Tavoitteiden priosisointi + linkitys viestintään, tarkoitus kokoustaa aiheesta
    2. Persoonat poimittu, täydennetty ja lisätty viestintästrategiaan
   3. Jäsenten motivointi / Ville & Satu
    1. Uusia jäsenetuja hankittu ja hankinta jatkuu
    2. Johanna keskustelee webinaaripuhujien kanssa
 6. Yhdistyksen kehittäminen
  1. Stipendien tilanne / Janne + Ville
   1. Tiedotettu somessa
   2. Ei saada suoraa listaa muilta tahoilta, eli jäsenten aktivointia
   3. Sovitaan stipendien hyväksynnän käsittelymalli
    1. Prosessi: karsitaan hakemuksista ehtoja täyttämättömät, valitaan stipendin saajat, tiedotetaan kaikille hakeneille, ostetaan ja lähetetään lahjakortit
    2. Työryhmässä: Ville, Satu, Petri
  2. Yhdenvertaisuus / Satu
   1. Käyty alustava keskustelu hallituksen kesken
  3. OP-kesätyöpaikka, käytännön asiat / Ville + Johanna
   1. 11 hakemusta, viisi haastateltu, Aaron Y. valittu kesätyöntekijäksi
   2. Työaika 17.-28.6.
   3. Läppäri Jannelta
   4. Toukokuussa OP:n infotilaisuus
   5. Työsopimus + tapaturmavakuutus hoidettava, Ville
  4. Vuosikello
   1. Tehty alustava vuosikello
   2. Kerätään kommentit hallitukselta, erityisesti puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
 7. Muut esille tulevat asiat
  1. Green Carbonin kanssa pidetty palaveri palveluista ja näkemyksistä kompensaatioon
  2. Keskustellaan tarkemmin hiilityöryhmän palaverissa


Päätettiin kokous kello 13.00