Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 7.6.2024

Paikalla
Janne Kalliola
Mikael Hannolainen
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jonna Ranta
Johanna Berlin

Kokous avattiin 11.32

Agenda

 1. hallituksen järjestäytyminen
  1. virallisten tehtävien jako – varapj, sihteeri, rahastonhoitaja
   1. varapj:ksi valittiin Satu Lapinlampi
   2. sihteeriksi valittiin Miikka Kostian
   3. rahastonhoitajaksi valittiin Jonna Ranta
  2. epävirallisten tehtävien jako
   1. jäsenasiat – Mikael
   2. jäsenedut – Ville
   3. hiilineutraaliusasiat – Mikko
   4. webinaarit – Petri käytäntö, varahenkilö olisi hyvä
   5. verkkokauppa – Petri
   6. järjestelmät – Antti, Mikael
   7. verkkosivut – Mikko
   8. STL – Janne, Mikko, mahdollisesti Jesse (varmistettava)
   9. yhdenvertaisuus – Satu
   10. yhteisöt – Ville
   11. opiskelijayhteistyö – Ville
   12. strategiaprojektit
    1. jäsenmäärän kasvatus / Antti & Jesse
    2. tavoittavuuden kasvu / Miikka, Mikko & Mikael
    3. jäsenten motivointi / Ville & Jonna
  3. varmistetaan hallituksen jäsenten pääsy Holviin
 2. jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen
  1. hyväksyttiin jäseniksi Digiedusta Oy, Kvanttori, Pixelwork ja Wilcode
  2. jäsenlaskutus käynnistetty, jäsenet kategorisoitu jäsenmaksuluokkien mukaisesti
 3. hiilineutraaliusasiat – uusien hakemuksien hyväksyminen
  1. hyväksyttiin Druidin hakemus
  2. varmistetaan, että uusi lomake on käytössä sivulla. AP Mikko + Johanna
 4. jäsenedut – uusien jäsenetujen hyväksyminen
  1. Fraktion ehdottama jäsenetu hyväksyttiin
 5. viestintä – tilannekatsaus Johannalta
  1. ensimmäinen viestintämiitti pidetty hallituksen kesken
   1. vastuiden jakoa ja viestinnän kehittämistä
   2. jäsenten aktivointia blogin kautta
   3. pidetään kerran kuussa
  2. vuosikelloa muokattu kommenttien pohjalta, käsitellään kohdassa 7d
  3. säännöt, kriteeristö ja jäsenmaksut päivitetty vuosikokouksen päätösten mukaisesti
  4. hallituksen jäsenten esittelyt käynnistetty somessa
  5. hiilineutraaliushakemus käännetty englanniksi
  6. webinaareja on sovittu eteenpäin syys- ja lokakuussa, elokuun webinaari peruuntunut
   1. etsitään aiheita ja jos ei löydy, niin selvitetään syys- ja lokakuun webinaarien aikaistamista
  7. jäsenkirje ja ulkoinen uutiskirje työstöön ja jakoon ensi viikolla
  8. Johanna lomalla viikoilla 26 ja 30
  9. tarvitaan yhteinen työstö kohdeprofiileista ja viestintästrategiasta -> puuhapäivään? 
 6. projektit
  1. STL:n yhteistyön käynnistäminen
   1. aloituspäivämäärän sopiminen – aloitetaan 1.7.2024
   2. tehtävät puolin ja toisin
    1. jäsentietojen vienti STL:lle
     1. selvitetään mitä tarvitaan (Mikko), toimitetaan lista (Antti)
     2. ollaan erikseen yhteydessä STL:n nykyisiin jäseniin, joita tämä etu ei koske – pyydetään lista STL:stä (Mikko)
    2. keskustellaan STL:n kanssa, AP Mikko palaverin sopiminen
   3. STL:n merkkien haku
    1. selvitetään prosessi, AP Mikko
    2. aaetaan avainlippua kaikille jäsenille
    3. muut merkit avataan haettavaksi erikseen
   4. tiedottaminen
    1. jäsenkirjeeseen yleiskatsaus
    2. selvitetään STL:n mahdollisuus pitää jäsenwebinaari ke 14.8.
   5. avataan erillinen Slack-kanava hallituksen STL-keskusteluille, AP Mikko
  2. strategiaprojektien tilannekatsaus
   1. jäsenmäärän kasvatus / Antti & Jesse
    1. ei edistystä viimeisen kuukauden aikana
   2. tavoittavuuden kasvu / Miikka & Mikko
    1. ei edistystä viimeisen kuukauden aikana
   3. jäsenten motivointi / Ville & Satu
    1. uusi etu tullut, pari selvityksessä, aiemmat tiedotettu
 7. yhdistyksen kehittäminen
  1. stipendikatsaus, opit ja ideat
   1. Saatiin mukavasti hakemuksia, erityisesti suhteessa kontaktointiin
   2. Kerätään lista opettajista, joita muistutetaan keväällä
   3. Aikataulu meni tiukaksi, otetaan kaksi viikkoa aikaisemmaksi
   4. Hakemusten läpikäyntiin tulee menemään aikaan
   5. Monimuotoisia hakemuksia, haettu eri painopisteillä ja hyvin erityyppisille oppilaille
   6. Palaute kouluilta hyvää, oppilaat olleet tyytyväisiä
   7. Onnistunut ensimmäinen kerta
   8. Ohjataan opettajia kertomaan myönnetyn stipendin myöntöperusteista opiskelijalle
   9. Markkinointiluvan kysyminen lomakkeeseen, maininta, ettei kerrota opiskelijan nimeä, AP Johanna
   10. Verkkokauppa.com:n lahjakorttisysteemi oli toimiva käytännön kannalta
  2. yhdenvertaisuus / Satu
   1. Pohdinta aloitettu edistämisen suhteen
  3. OP-kesätyöpaikka, käytännön asiat / Ville + Johanna
   1. aloitus sovittu 17.6. kello 9.00 Trail Openersin toimistolle
   2. kone Jannelta, AP Janne + Ville
   3. sopimus laitettu kommentoitavaksi
   4. vakuutus, AP Ville
   5. palkanlaskenta, AP Jonna
  4. vuosikello
   1. vuosikellon läpikäynti koko hallituksen kanssa, AP Johanna
   2. vuosikellon sisällön integrointi hallituksen kokouksiin, AP Janne + Johanna
  5. suomalaisen koodin päivä pe 11.10.2024
   1. Suomalaisen koodin edistäjän valinta
    1. Ville järjestää valintaraadin
    2. Pyydetään ehdotuksia jäsenistöltä, avataan lomake julkiseksi ja tiedotetaan asiasta
   2. Nörttilive
    1. Mennään kolmas vuosi AMA-konseptilla, sitten mietitään uudestaan
    2. Haetaan jäseniä osallistumaan jäsenkirjeessä ja muuten
    3. Markkinoidaan stipendiä hakeneille opettajille
    4. Hallitus osallistumaan Nörttiliveen strategian mukaisella keskustelulla
 8. muut esille tulevat asiat
  1. hallituksen puuhapäivän sopiminen
   1. pidetään pe 23.8. Exoven toimistolla Tampereella
  2. heinäkuun ja elokuun hallituksen kokousten sopiminen
   1. heinäkuussa ei kokousta
   2. 2.8. pidetään normaalisti

Päätettiin kokous kello 12.55