Koodia Suomesta ry vuosikokous 24.5.2023

Aika: keskiviikko 24.5.2023 klo 16:00

Paikka: Videoneuvottelu, linkki meet.google.com/jwy-xjjn-uqg


Läsnä:

Jäsenet:
Janne Kalliola, Exove, puheenjohtaja
Mikko Paltamaa, Konsepto
Miikka Kostian, Kooders
Jonna Ranta, Mekiwi
Jesse Raitapuro, Aargh! Digital
Petri Koivula, Fraktio
Satu Lapinlampi, Hiottu, sihteeri

Muut:
Jesse Peurala
Laura Mänki

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Janne Kalliola avasi kokouksen 16.05.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Kalliola.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Satu Lapinlampi.

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Miikka Kostian ja Jesse Peurala. 

Myönnetään lisäksi puheoikeus ja läsnäolooikeus kokouksessa Jesse Peuralalle ja Laura Mänkille.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Vahvistettiin tilinpäätös ja tase. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vaihtoehto A:n mukaan sekä päätettiin liittymis- ja jäsenmaksut.

Vaihtoehto A:

Siirrytään digidiplomeihin ja tarjotaan edelleen jäsenistölle mahdollisuutta ostaa fyysinen diplomi verkkokaupasta. Fyysisten diplomien kustannus on noin 8 000 euroa vuodessa. Tässä ehdotuksessa jäsenmaksut pysyvät samoina:

Liittymismaksu: 0 €

Jäsenmaksu varsinaisille jäsenille:

  • 1-5 työntekijän yritykset: 60 €
  • 6-20 työntekijän yritykset: 120 €
  • 21-50 työntekijän yritykset: 240 €
  • Yli 50 työntekijän yritykset: 360 €

Jäsenmaksu kumppanijäsenille: 0 €

Jäsenmaksu tukijäsenille: 2 000 €

Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille perustetaan suunnattu stipendirahasto, johon ohjataan 25 % diplomisäästöistä. Loput säästöistä käytetään yhdistyksen viestinnän ja merkkien vaikuttavuuden kehittämiseen.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi valittiin Janne Kalliola.

Jäseniksi valittiin Jonna Ranta, Miikka Kostian, Mikko Paltamaa, Antti Järvinen, Satu Lapinlampi, Ville Nordberg ja Petri Koivula.

Hallituksen varajäseneksi valittiin Jesse Raitapuro.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa ei valittu. 

10. Kokouksen päättäminen
Koska muita asioita ei ollut, päätettiin kokous 24.5.2023 klo 16.50.

Pöytäkirja laadittiin heti ja todettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign-palvelussa.