Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 6.5.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Mikko Paltamaa
Jonna Ranta

Kokous avattiin 15.50

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Sterly ja Lyyti
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Ei uusia hakemuksia
  • Edellisen kokouksessa käsitelty hakemus täydennetty riittävälle tasolla ja sitä myöten hyväksytty
  • Uusintakysely edellisessä kokouksessa hyväksytyn prosessin mukaisesti lähetetty Hiotulle, Konseptolle ja Fraktiolle
  • Lisätään firmojen logot hiilineutraaliusmerkkisivulle
 • Verkkokaupan uudistus
  • Kerätään hallituksen palaute Slackissa ja toimitetaan Juusolle AP: Jesse
   • Varmistetaan paitojen alkuperä
   • Kokomerkinnät
   • Arvostelut aktiiviseksi, jos alusta tukee
   • Ynnä vastaavat
  • Selvitetään tilaustilanne ja mietitään, kuinka hallitus saisi näkymän verkkokaupan tilaukseen ja toimituksiin. AP Jesse
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Mennyt
    • Ei webinaareja huhtikuussa
   • Tulossa
    • Toukokuussa Outi Jousi / Hannes Snellman / Julkisten hankintojen yhdistys puhuu julkisista hankinnoista
     • Ilmoittautuneita mukavasti
     • Avattu myös Hankintayhdistyksen jäsenille
    • Kognitiivinen saavutettavuus syyskuussa
    • Markkinointisarjaan tullut ehdotuksia jäsenistöllä, Laura laittaa slackiin hallitukselle keskusteltavaksi
    • Suomalaisen työn liiton kanssa pohdittu webinaariyhteistyötä, ensimmäinen webinaari selvityksessä
 • Diplomit
  • Päätettiin ehdottaa yhdistyksen vuosikokoukselle siirtymistä digidiplomeihin, jolloin yhdistyksen hiilijalanjälki pienenee ja jäsenmaksua ei tarvitse nostaa
  • Säästyneet rahat käytettäisiin strategian ja viestinnän tarpeisiin sekä perustettavaan vuosittaiseen koululaisstipendirahastoon
  • Kehystetty paperidiplomi olisi edelleen tilattavissa verkkokaupasta 50€ hintaan

Viestintä

 • Jäsenkysely tehty, saatu noin 30 vastausta, analysoitu osana puuhapäivän strategiakeskustelua
 • Merkin vaikuttavuuskysely puuhapäivän merkin vaikutuksen kasvattamiskeskustelun pohjalta
  • Olisiko tästä mahdollisuus saada opinnäytetyö? AP: Laura


Sivuston kehittäminen

 • Sivustomuutokset
  • Muutokset stagingissa, viedään tuotantoon mahdollisuuksien mukaan pl. seuraava kohta
  • Tapahtumaosiossa vielä lisäsuunnittelun tarvetta, AP: Mikko

Strategia

 • Yhdistyksen kehittäminen
  • Tukijäsenyys
   • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
   • Saatu yhteistyöehdotus käsitelty ja hyväksytty
    • Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan käymään neuvottelut loppuun ja toivoo painavasti yhteistyön johtavan tukijäsenyyteen
  • Keskustelut avattu Suomalaisen työn liiton kanssa mahdollisesta yhteistyöstä, odotetaan heidän materiaalejaan
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Päätettiin selvittää mahdollisuudet perustaa stipendirahasto, josta jaettaisiin vuosittain stipendejä yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi opettajien tekemien hakemusten mukaisesti
  • Tähän kanavoidaan rahaa joko digidiplomeista johtuvista säästöistä tai jäsenmaksujen korotuksesta, vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Lisäksi pyritään kanavoimaan mahdollisia tukijäsentuloja ko. rahastoon
 • Käytiin fasilitoitu strategiakeskustelu puuhapäivässä Lauran johdolla, Laura koostaa tulokset ennen vuosikokousta
  • Todettiin, että yhdistykselle tulisi laatia arvot, tämä otetaan työn alle vuosikokouksen jälkeen
  • Sovittiin edelleen, että yhdistys laatii vastuullisuusraportin vuodesta 2023

Vastuullisuus

 • Hiilineutraalius
  • Yhdistyksen hiilineutraaliusselvitys aloitettu
  • Saatu tarjous Maconilta, hyväksytty
  • Edistetään puuhapäivässä
 • Inklusiivisuus
  • Keskustellaan puuhapäivässä
  • Keskustelun lopputulemana pidetään, että hiilineutraalisuus on pääteema ja keihäänkärki. Inklusiivisuus pysyy mukana toimintaa läpileikkaavana teemana.

Vuosikokous

 • Tilinpäätös, AP Jonna
  • Valmistuu viikolla 19
 • Vuosikertomus, AP Janne
 • Budjetti, AP Jonna
 • Suunnitelma, AP Janne
 • Kutsu, AP Janne
 • Jäsenmaksuehdotus
  • Vaihtoehto A: digidiplomit ja nykyinen jäsenmaksutaso
  • Vaihtoehto B: nykyinen diplomikäytäntö ja jäsenmaksutasot seuraavasti:
   • 1-5: 70€
   • 6-20: 140€
   • 21-50: 280€
   • yli 50: 420€

Päätettiin kokous 16.20