Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 14.4.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Mikko Paltamaa
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.04

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Kesto Digital, Fimes ja NextUp
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Yksi uusi hiilineutraaliusmerkkihakemus saapunut, vuoden 2022 kompensointi vielä tekemättä
   • Päätettiin hyväksyä ehdollisena, eli hyväksytään vuoden 2022 kompensoinnin jälkeen, ilmoitetaan päätöksestä hakijalle ja pyydetään kuittaamaan, kun kompensointi valmis. Erillistä uutta päätöstä ei tarvita, vaan hyväksytään automaattisesti
  • Uusintakysely edellisessä kokouksessa hyväksytyn prosessin mukaisesti lähetetty Hiotulle, Konseptolle ja Fraktiolle
  • Lisätään firmojen logot hiilineutraaliusmerkkisivulle
 • Verkkokaupan uudistus
  • Kerätään hallituksen palaute Slackissa ja toimitetaan Juusolle AP: Jesse
   • Varmistetaan paitojen alkuperä
   • Kokomerkinnät
   • Arvostelut aktiiviseksi, jos alusta tukee
   • Ynnä vastaavat
  • Selvitetään tilaustilanne ja mietitään, kuinka hallitus saisi näkymän verkkokaupan tilaukseen ja toimituksiin. AP Jesse
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Mennyt
    • Markkinointisarja, osa 1: Vihollisia, menestystä, vaikutusvaltaa? -webinaari 15.3.
     • Esiintyjänä Laura Mänki
     • Väkeä jonkun verran, olisi voinut olla enemmänkin
     • Eventbrite koekäytössä
      • Lisää näkyvyyttä osanottajien määrään ja ilmoittautuneet tulivat varsin hyvin paikalla
      • Hankalaa rajata vain jäsenille
   • Tulossa
    • Toukokuussa Outi Jousi / Hannes Snellman / Julkisten hankintojen yhdistys puhuu julkisista hankinnoista
    • Kognitiivinen saavutettavuus syyskuussa
    • Markkinointisarjaan tullut ehdotuksia jäsenistöllä, Laura laittaa slackiin hallitukselle keskusteltavaksi
    • Alkuvaiheen yrittäjän taloushallinto
     • Janne etsinyt mahdollisia puhujia Koodiklinikalta
     • Ei valitettavasti löytynyt
    • Suomalaisen työn liiton kanssa pohdittu webinaariyhteistyötä, ensimmäinen webinaari selvityksessä
 • Diplomit
  • Digidiplomit toimitettu
  • Siirtyminen kokonaan digidiplomeihin? Keskustellaan puuhapäivässä

Viestintä

 • Merkin vaikutuksesta kirjoitettu blogikirjoitus + haastattelu, lisäksi kirjoitettu ulkoiseen uutiskirjeeseen
 • Jäsenkysely strategian pohjaksi, AP Laura
 • Kehitysideat puuhapäivässä


Sivuston kehittäminen

 • Sivustomuutokset
  • Muutokset tehty stagingiin, Mikko antaa palautteen ja sitten julkaistaan muutosten jälkeen
 • Webinaarit
  • Ensimmäinen versio tapahtumista toteutettu, pohditaan vielä ratkaisua, AP Mikko

Strategia

 • Yhdistyksen kehittäminen
 • Tukijäsenyys
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
  • Ensimmäiset keskustelut käyty kiinnostuneen tahon kanssa, heiltä tulossa ehdotus ennen puuhapäivää
 • Keskustelut avattu Suomalaisen työn liiton kanssa mahdollisesta yhteistyöstä, odotetaan heidän materiaalejaan
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Tarkemmat tavoitteet auttaisivat fokusoimaan hallituksen jäsenten työntekoa ja karsimaan ei-tärkeitä asioita työlistalta
  • Lisäksi tästä olisi hyvä kertoa sekä jäsenistölle että laajemmalle yleisölle
  • Keskustellaan puuhapäivässä

Vastuullisuus

 • Hiilineutraalius
  • Yhdistyksen hiilineutraaliusselvitys aloitettu
  • Saatu tarjous Maconilta, hyväksytty
  • Edistetään puuhapäivässä
 • Inklusiivisuus
  • Lähdetään tehokkaammin edistämään kun hiilineutraaliusmerkin prosessia selkeytetty
  • Keskustellaan puuhapäivässä

Seuraava hallituksen puuhapäivä

 • Aiheet
  • Vierailija, Janne tsekkaa
  • Peruskokous
  • Strategia + fokus
  • Inklusiivisuus
  • Merkin vaikutus
  • Yhdistyksen hiilineutraalius

Vuosikokous

 • Tilinpäätös, AP Jonna
 • Vuosikertomus, AP Janne
 • Budjetti, AP Jonna
 • Suunnitelma, AP Janne
 • Kutsu, AP Janne

Päätettiin kokous 13.00