Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 2.6.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Petri Koivula
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.02

Hallituksen järjestäytyminen

 • Valittiin Satu Lapinlampi varapuheenjohtajaksi
 • Valittiin Miikka Kostian sihteeriksi
 • Valittiin Jonna Ranta rahastonhoitajaksi
 • Lisäksi sovittiin, että keskustellaan seuraavista positioista seuraavassa kokouksessa: webbisivuvastaava, webinaarivastaava, vastuullisuus- ja/tai hiilineuraaliustaho, jäsenvastaava, järjestelmienhoitaja, yhteisövastaava, webbikauppavastaava
 • Todettiin, että pidetään syksyn puuhapäivässä hallituksen itsearviointi
 • Slackin ja Google Driven pääsyoikeudet hoidettu, AP Jonna hoitaa Holvin

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Deviam Oy ja Molemmat Oy
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Ei uusia hakemuksia
  • Uusintakysely aiemmassa kokouksessa hyväksytyn prosessin mukaisesti lähetetty Hiotulle, Konseptolle ja Fraktiolle
   • Konsepton hakemus käsitelty ja hyväksytty
  • Lisätään firmojen logot hiilineutraaliusmerkkisivulle AP Mikko
 • Verkkokaupan uudistus
  • Kerätään hallituksen palaute Slackissa ja toimitetaan Juusolle AP: Jesse
   • Varmistetaan paitojen alkuperä
   • Kokomerkinnät
   • Arvostelut aktiiviseksi, jos alusta tukee
   • Ynnä vastaavat
  • Selvitetään tilaustilanne ja mietitään, kuinka hallitus saisi näkymän verkkokaupan tilaukseen ja toimituksiin. AP Jesse
  • Palataan näihin, kun uusi verkkokauppavastaava on valittu
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Mennyt
    • Toukokuussa Outi Jousi / Hannes Snellman / Julkisten hankintojen yhdistys puhuu julkisista hankinnoista
     • Ilmoittautuneita mukavasti, reilu parikymmentä saapui paikalle
     • Laura tekee materiaalin pohjalta blogipostauksen ja lisää palautteen mukaiset huomiot
   • Tulossa
    • Kognitiivinen saavutettavuus syyskuussa
    • Markkinointisarjaan tullut ehdotuksia jäsenistöllä, Laura laittaa slackiin hallitukselle keskusteltavaksi
    • Suomalaisen työn liiton kanssa pohdittu webinaariyhteistyötä, ensimmäinen webinaari selvityksessä

Viestintä


Sivuston kehittäminen

 • Sivustomuutokset
  • Muutokset valmiina, sisältömigraatio tehtävä
  • Uutiskirje-API selvitettävä, AP Mikko + Janne + Laura
  • Viedään tuotantoon, pl. uutiskirjeen tilauslomake AP Mikko

Strategia

 • Yhdistyksen kehittäminen
 • Tukijäsenyys
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
  • Saatu yhteistyöehdotus käsitelty ja hyväksytty
   • Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan käymään neuvottelut loppuun ja toivoo painavasti yhteistyön johtavan tukijäsenyyteen
 • Keskustelut avattu Suomalaisen työn liiton kanssa mahdollisesta yhteistyöstä, odotetaan heidän materiaalejaan
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Päätettiin selvittää mahdollisuudet perustaa stipendirahasto, josta jaettaisiin vuosittain stipendejä yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi opettajien tekemien hakemusten mukaisesti
  • Tähän kanavoidaan rahaa joko digidiplomeista johtuvista säästöistä tai jäsenmaksujen korotuksesta, vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Lisäksi pyritään kanavoimaan mahdollisia tukijäsentuloja ko. rahastoon
  • Pitäisikö tehdä yhteistyössä Hankintayhdistyksen kanssa hankkijoille suunnattu webinaari? Mahdollisesti Mitvidi-hankkeesta myös puhuja?
 • Käytiin fasilitoitu strategiakeskustelu puuhapäivässä Lauran johdolla, Laura koostaa tulokset
  • Koosteen jälkeen sovitaan etenemismalli
  • Todettiin, että yhdistykselle tulisi laatia arvot, tämä otetaan työn alle vuosikokouksen jälkeen
  • Sovittiin edelleen, että yhdistys laatii vastuullisuusraportin vuodesta 2023 -> vastuullisuudesta vastaava

Vastuullisuus

 • Hiilineutraalius
  • Laskenta tehty, nyt tarkastuksessa
  • Kompensoidaan hiilijalanjälki
   • AP Mikko pyytää tarjouksen

Vuosikokouksen jatko

 • Jäsenmaksut laskutetaan AP: Jonna
 • Kirsi Mannermaa hoitaa, pyritään tekemään kesäkuun aikana

Seuraava kokous

 • 4.8.
 • Janne poistaa heinäkuun kalenterikutsun

Päätettiin kokous 12.58