Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja

Koodia Suomesta ry:n vuosikokous pidettiin 5.4.2016 viidellä paikkakunnalla Suomessa, kokouspaikat yhdistettiin DNA:n videosillalla. Alla on vuosikokouksen pöytäkirja.

Koodia Suomesta ry, Vuosikokous 2016 – Pöytäkirja

5.4.2016

Helsinki, Exove Oy – Itämerenkatu 1
Tampere, Vincit Oy – Visiokatu 1
Lappeenranta, Technopolis Skinnarila – Laserkatu 6
Oulu, Bitfactor Oy – Elektroniikkatie 8
Turku, Encode Oy – Köydenpunojankatu 14

1. Kokouksen avaus

Janne Kalliola avasi kokouksen klo 17:02

Kokouksen läsnäolijat esitetty erillisessä liitteessä

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi Janne Kalliola, kokouksen sihteeriksi Jarmo Keto sekä pöytäkirjantarkastajiksi Timo Hänninen ja Veikko Väätäjä. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja luki säännöistä kokouksen päätösvaltaisuutta koskevan kohdan. Kokous on kutsuttu koolle sähköpostilla 23.3.2016.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen. Hallituksen jäsen Pasi Kovanen esitteli toimintakertomuksen. Toiminnantarkastaja Satu Lapinlampi esitteli laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen.

Käytiin keskustelua asiakirjoista.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Hallituksen jäsen Pasi Kovanen esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi.

Hallitus esitti liittymismaksuksi 0,00 euroa ja jäsenmaksuksi 100,00 euroa / vuosi, paitsi alle 5 työntekijän yrityksiltä 50,00 eur / vuosi.

Janne Kalliola esitteli hallituksen esityksen tulo- ja menoarvioksi.

Käytiin keskustelua esityksistä. Keskustelun perusteella päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma, liittymismaksu, jäsenmaksu sekä tulo- ja menoarvio esityksen mukaisesti.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Kokouksen puheenjohtaja luki säännöistä hallituksen valintaa ja kokoonpanoa koskevan kohdan.

Puheenjohtajaksi esitettiin Janne Kalliolaa. Koska tehtävään ei esitetty muita henkilöitä, valittiin puheenjohtajaksi Janne Kalliola.

Hallituksen jäseniksi esitettiin Pasi Kovasta, Timo Hännistä, Tommi Laitista, Kimmo Heikkilää, Satu Lapinlampea ja Ville Kankaista.

Ville Kankainen ja Kimmo Heikkilä ilmoittivat, että voivat jättäytyä varajäseniksi, eivätkä ole käytettävissä hallituksen varsinaiseksi jäseniksi.

Koska muita ehdokkaita ei ollut, hallituksen kokoonpanoksi päätettiin seuraava:

  • Puheenjohtaja Janne Kalliola
  • Hallituksen jäsen Pasi Kovanen
  • Hallituksen jäsen Timo Hänninen
  • Hallituksen jäsen Tommi Laitinen
  • Hallituksen jäsen Satu Lapinlampi
  • Hallituksen varajäsen Ville Kankainen
  • Hallituksen varajäsen Kimmo Heikkilä

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Päätettiin valita yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja – ja että tilintarkastajia ei valita.

Päätettiin valita Kimmo Löytänä toiminnantarkastajaksi ja Jarmo Keto varatoiminnantarkastajaksi.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen päätteeksi jäsenet evästivät hallitusta tulevasta toiminnasta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55

Liitteet

I – Kokouksen läsnäolijat
II – Tilinpäätös 2015
III – Toimintakertomus 2015
IV – Toimintasuunnitelma 2016
V – Tulo ja menoarvio 2016

Vakuudeksi

Janne Kalliola
Kokouksen puheenjohtaja

Jarmo Keto
Kokouksen sihteeri

Timo Hänninen
Pöytäkirjantarkastaja

Veikko Väätäjä
Pöytäkirjantarkastaja