Kutsu Koodia Suomesta ry vuosikokoukseen 20.4.2017

Koodia Suomesta ry vuosikokous

Aika: torstai 20.4.2017 klo 15:00

Paikka: Exove, Itämerenkatu 1, Helsinki. Lisätietoja: 040 558 1796 (Janne Kalliola).

Lisäksi kokoukseen voi osallistua kahdella paikkakunnalla, jotka on yhdistetty videoneuvottelulla:

Tampere: Vincit, Visiokatu 1 – 050 374 9132 (Pasi Kovanen)
Oulu: Hiottu, Teknologiantie 12 D – 040 563 6560 (Satu Lapinlampi)

Yksittäiset osanottajat voivat osallistua Hangouts-videoneuvottelulla. Ohjeet saa sähköpostilla hallitukselta info@koodiasuomesta.fi. Käytännön syistä ohjeet tulee pyytää viimeistään maanantaina 17.4.2017.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. Perustetaan toimikuntia käytännön asioiden sujuvoittamiseksi: Webbisivut, markkinointi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jäsentapahtumat. Valitaan toimikunnille vetäjät.

11. Kokouksen päättäminen

Toivomme runsasta osallistumista. Tänä vuonna toiminta on pyörinyt pitkälti hallituksen varassa. Seuraavana toimintavuonna on tarkoitus laajentaa toimintaa kutsun kohdassa 10 kerrottujen toimikuntien avulla.
Jos olisit halukas toimimaan mukana yhdistyksessä mutta et pääse osallistumaan, ole yhteydessä ennen kokousta ja kerro missä voisit auttaa. Kiitos!