Koodia Suomesta ry:n vastuullisuusteemat 2021

Kuluvana toimintavuonna Koodia Suomesta ry haluaa erityisesti nostaa esiin ohjelmistoalan vastuullisuutta. Erityishuomion alla ovat kaksi asiaa: inklusiivisuus ja hiiliviisaus.

Inklusiivisuus – ei sanahelinää vaan välttämättömyys

Jotta voimme tehdä maailman parasta koodia, meidän pitää ohjelmistoalalla olla maailman parhaita myös sisältä päin. Tämä koskee myös yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja mukaan ottamista. Suomessa asiat ovat monessa suhteessa kohtuullisesti, mutta paljon on parannettavaa.

Ai miksi? Ensinnäkin: se nyt vain on oikein. Maailma on yhteinen, joten ihmisten moninaisuus on otettava tosiasiana. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon velvoittaa jo lakikin, mutta lakikirjaa ei tarvita sen toteamiseen, että meitä on moneksi ja sillä mennään.

Toisekseen: pitkällä aikavälillä yhdelläkään menestystä tavoittelevalla organisaatiolla ei ole vaihtoehtoja. Jos moninaisuuden hyväksyminen ja erilaisten ihmisten mukaan ottaminen tuntuvat vielä vierailta, kannattaa ryhtyä ottamaan ensimmäisiä askelia ennen kuin alkaa kertyä mainehaittaa. Kaikkea ei tarvitse yhdellä rykäyksellä saattaa kuntoon, mutta jostain pitää aloittaa.

Kolmanneksi: moninaisuus on bisnekselle fiksua. Sukupuolten, iän, kielen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan ja monen muun ominaisuuden kannalta moninaiset tiimit pystyvät yhdessä tekemään syrjimättömiä tuotteita ja parempia ratkaisuja palvelemaan kaikenlaisia ihmisiä, ja moninaiset yritykset tekevät tutkitusti parempaa tulosta.

Neljänneksi: kirjavuuteen kannustaminen on Suomessa alaa erityisesti vaivaavan tekijäpulan kannalta välttämättömyys. Tarvitsemme kaikki mahdolliset osaajat. Työpaikkojen pitää osata sekä vetää että pitää monenlaisia ihmisiä, ja tässä on vielä paljon tekemistä.

Moninaisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseksi Koodia Suomesta ry on verkostoitunut muiden toimijoiden (kuten Inklusiiv) kanssa ja tulossa on webinaareja, tiedonkeruuta ja muuta yhteistyötä. Tarkoituksena on myös kehittää konkreettisia apuja esimerkiksi rekrytointiin.

Toivomme myös jatkuvaa keskustelua ja hyviä esimerkkejä jäsenyrityksiltä! Miten asioita viedään käytännön tasolla eteenpäin ja miten tulokset arvioidaan ja osoitetaan – muutenkin kuin sateenkaaren väreinä logossa Pride-viikolla? Mitä moninaisuus ja inklusiivisuus tarkoittavat rekrytoinnissa, työtiloissa, käytännöissä, arkipuheessa, kaikessa toiminnassa?

Hiiliviisaudella ilmastonmuutosta vastaan

Ohjelmistoalan tulee kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa: sekä omassa toiminnassaan että tuotteidensa ja palveluidensa osalta. Koodia Suomesta -yhdistys on tässä erityisen tärkeässä roolissa, koska ohjelmistoalan ympäristökestävyydestä eivät juuri muut tahot rummuta.

Viime talvena yhdistyksemme antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön asettaman ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevalle työryhmälle. Olemme erityisen iloisia siitä, että strategiassa huomioitiin energiatehokkaan koodin tuottaminen, joka on monessa paikassa vielä alkutekijöissään ja jota ei esimerkiksi oteta huomioon kilpailutuksissa.

Järjestimme alkukesästä myös kaksi hiiliviisausaiheista webinaaria, jotka saivat erinomaista palautetta. Yhdistyksen jäsenet voivat katsoa tallenteet myös jälkikäteen. Webinaarien vetäjänä toimi Macon Oy:n asiantuntija Sanna Taskila. Jäsenillä on myös mahdollisuus tilata yrityskohtainen hiilijalanjälkilaskenta Maconilta jäsenhintaan. Tarjous on voimassa vuoden loppuun: tartu tilaisuuteen!

Yhdistyksellä on vireillä myös järeämpiä toimia ohjelmistoalan ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi. Tästä kerromme lisää vuoden 2021 jälkipuoliskolla.