Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 6.8.2021

Paikalla

Janne Kalliola
Miikka Kostian
Jesse Peurala
Jonna Ranta
Laura Mänki
Kaisa Savola

Kokous avattiin 12.04

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Ei hakemuksia loma-aikana
  • Slack-kutsujen haasteet ratkaistaan Zohossa. Antti tsekkaa.
 • Laskutus
  • Laskutus tehty
  • Karhutaan maksamattomat elokuun toisen viikon jälkeen
   • Jonna täsmäyttää saapuneet suoritukset, jotka eivät ole automaattisesti kytkeytyneet lähetettyyn laskuun
   • Jonna laatii ohjeet karhuamiseen
   • Jokainen tarkistaa omat laskunsa
  • Jonna & Antti tsekkaavat, kuinka Zoho ja laskutustilanne saadaan synkronoitua
 • Diplomit
  • Lähetetään diplomit tänä vuonna liittyneille, Kaisa hoitaa elokuussa
   • Kaikkien diplomit hoidetaan laskutuksen jälkeen
   • Muistetaan tässä yhteydessä hoitaa sähköiset diplomit
 • Verkkokaupan uudistus
  • Otetaan uusi verkkokauppatoimittaja käyttöön
   • Tsekataan vielä ensiksi vastuullisuusasiat, Jesse hoitaa
  • Tehdään uusi sivu kotisivuille aiheesta
  • Kontaktoidaan muutama graafikko / taiteilija / sarjakuvataiteilija limited edition -tarkoituksessa, Laura tsekkaa
 • Jäsenedut
  • 24.8. kello 16.00 Eevis Futuricelta puhuu saavutettavuudesta
   • Tekstit saatu, markkinointi laitetaan käyntiin
  • Webinaarisarja-ajatuksia syksyyn liittyen
   • Teknologiat
   • Inklusiivisuus – tästä keskustellaan kuluvalla viikolla tarkemmin ja suunnitellaan syksyn kuvioita
   • Saavutettavuus – hoidossa
  • Idea tuleviin tapahtumiin: Heli Savola, YLEn ajankohtaistoiminnan verkko/mobiilikehityksessä team leadina ja tuoteomistajana. Kaisa voi kontaktoida, mutta saadaan varmasti puhumaan jos sopiva aihe löytyy.
  • Mietitään webinaarien jatkokäytön kehittämistä samassa yhteydessä
 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Jäsenten väliset säännölliset preset jäänyt auki, mietitään uuden hallituksen kanssa vuosikokouksen jälkeen
   • Kysytään kiinnostusta jäseniltä

Viestintä

 • Jäsenkirje lähetetään kuukausittain
  • Seuraavaan
   • Saavutettavuusseminaari
   • Tulevat seminaarit + jäsenten halukkuus järjestää webinaareja haluamistaan aiheista
   • Uusi verkkokauppa
   • Diplomit menevät painoon
 • Blogiin kirjoitus vuoden teemoista
  • Julkaistu 1.7.
 • Mielipidekirjoitus koodaripulan ratkaisuksi
  • Tarvitaan muutamat luvut, sitten valmis, Jesse hoitaa
  • Laura tekee viimeistelyn, ml. allekirjoittajat


Yhdistyksen kehittäminen

 • Digitoimistojen houkuttelu jäseniksi
  • Kampanja aloitettu
 • Tukijäsenyyden perustelujen tarkempi kuvaaminen aloitettu, Laura koostaa

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Energiatehokkuus
  • Kehotetaan jäsenistöä hiilijalanjäljen laskentaan
 • Inklusiivisuus
  • Pidetty yhteinen sessio alalla toimivan toimijan kanssa, tutustumisen ja luottamuksen rakentamisen merkeissä
   • Pauliina sopii jatkoaskeleet

Päätettiin kokous 13.04