Koodia Suomesta ry vuosikokouksen pöytäkirja 27.4.2022

Aika: keskiviikko 27.4.2020 klo 15:00

Paikka: Videoneuvottelu, linkki https://meet.google.com/roc-idvi-zuu


Läsnä:
Janne Kalliola, Exove Oy, hallituksen puheenjohtaja
Antti Järvinen, hallituksen jäsen
Satu Lapinlapi, Hiottu Oy, hallituksen varapj
Miikka Kostian, Kooders Oy, hallituksen jäsen/sihteeri
Jonna Ranta, MeKiwi Oy, hallituksen jäsen/rahastonhoitaja
Juha Rajamäki, Ceon Oy
Mikko Paltamaa, Konsepto Oy
Jesse Peurala, Fraktio Oy, hallituksen jäsen

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Janne Kalliola avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Kalliola
Valittiin kokouksen sihteeriksi Jesse Peurala

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Satu Lapinlampi ja Miikka Kostian. 

Myönnetään lisäksi puheoikeus ja läsnäolooikeus kokouksessa Antti Järviselle.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Vahvistettiin tilinpäätös ja tase. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätettiin liittymis- ja jäsenmaksut.

Maksut ovat:

Liittymismaksu: 0€

Jäsenmaksu varsinaisille jäsenille:

  • 1-5 työntekijän yritykset: 60 €
  • 6-20 työntekijän yritykset: 120 €
  • 21-50 työntekijän yritykset: 240 €
  • Yli 50 työntekijän yritykset: 360 €

Jäsenmaksu kumppanijäsenille: 0€

Jäsenmaksu tukijäsenille: 2 000€

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi: Janne Kalliola 

Jäseniksi: 

Antti Järvinen
Miikka Kostian 
Satu Lapinlampi 
Jesse Peurala
Jonna Ranta 
Kaisa Savola
Mikko Paltamaa
Juha Rajamäki, hallituksen varajäseneksi

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pauliina Paynter ja varatoiminnantarkastajaksi Simo Kari.

10. Kokouksen päättäminen
Koska muita asioita ei ollut päätettiin kokous 27.4.2022 klo 15.40.

Pöytäkirja laadittiin heti ja todettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign-palvelussa.