Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 6.5.2022

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Jesse Peurala
Jonna Ranta
Mikko Paltamaa

Kokous avattiin 12.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi HeiMaTec Oy. Hyväksyttiin TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus kumppanijäseneksi.
  • Lisätään jäseneksi hyväksymisen prosessiin Slack yhteisöön kutsuminen sekä pääsy webinaari nauhotteisiin. Laura hoitaa.
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Fraktio lähettänyt hakemuksen, hyväksytään ehdollisena – Pyydetään lisätietoja
  • Huomattu, että kyselylomakkeelta puuttuu tieto hiilijalanjäljen kompensaatiosta.
   • Lisätään lomakkeelle kysymykset hiiilijalanjäljen minimoinnista ja hiilijalanjäljen kompensoinnista Laura hoitaa
   • em. syystä tähän mennessä hakeneilta kysytään raportit joiden pohjalta voidaan tehdä päätös merkin myöntämisestä
 • Laskutus
  • Lähdetty edistämään laskutuksen ulkoistamista. Antti, Satu ja Jonna hoitaa.
 • Verkkokaupan uudistus
  • Selvittelytyö jatkuu. Jesse hoitaa
 • Jäsenedut
  • Keväälle sovittu kaksi webinaaria
   • Green ICT -webinaari yhteistyössä Tieken kanssa 11.5.
   • fronttiteknologiat, päivä vielä sopimatta, Jesse hoitaa päivän sopimista
  • Webinaarikutsujen ratkaisu
   • Toteutettu ratkaisu todettu alustavasti toimivaksi. Päivitetään jäseneksi hyväksymisen prosessia, jotta uuteen ratkaisuun lisätään mahdollisuus uusille jäsenille selata webinaareja

Viestintä

 • Seuraava jäsenkirje matkaan kesäkuun aikana
  • Suomi Areena
  • Code of Conduct
  • Hallituksen terveiset puuhapäivästä
 • Toteutetaan ensi vuonna kaksi uutiskirjettä
  • Jäseninfokirje vain jäsenistölle
   • Mietitään kuinka ohjeistetaan yhteyshenkilöä tiedottamaan asioista yrityksen sisällä
  • Yleinen uutiskirje kaikille asiasta kiinnostuneille
   • Konseptoidaan tarkemmin
   • Tilauslomake, teknisiä haasteita, Laura selvittää


Yhdistyksen kehittäminen

 • Tukijäsenyys
  • Laadittu landing page
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
 • Slackin avaus
  • Avattu jäsenistön henkilöstölle ja siirrytty ilmaiseen Slack-yhteisöön
   • Janne vaihtanut Slack-tilauksen
   • Avattu jäsenten sähköpostidomaineille
   • Tiedotetaan jäsenistölle, kun muutokset testattu
   • Lisätään Code of Conduct #general -kanavan otsikkoon, Laura hoitaa
  • Kohderyhmänä firman hallinto, joilla ei ole samanlaista yhteisöä kuin koodareilla (Koodiklinikka)

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
 • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
 • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
  • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
 • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Inklusiivisuus
  • Lähdetään tehokkaammin edistämään kun hiilineutraalius merkin prosessia selkeytetty
  • Jatketaan keskusteluja myös kaupallisten toimijoiden kanssa tässä kentässä
   • Määritetään oma tarpeemme / kulmamme asiassa ja keskustellaan sen jälkeen

Hallituksen järjestäytyminen

 • Puheenjohtajaksi valittu Janne Kalliola
 • Varapuheenjohtajaksi valittu Satu Lapinlampi
 • Rahastonhoitajaksi valittu Jonna Ranta
 • Sihteeriksi valittu Miikka Kostian
 • Tapahtuma vastaavaksi valittu Jesse Peurala ja Mikko Paltamaa
 • Kehityspäälliköksi valittu Antti Järvinen

Päätettiin kokous 13.00