Koodia Suomesta ry vuosikokouksen pöytäkirja 1.4.2019

Koodia Suomesta ry vuosikokous 1.4.2019

 

Helsinki – Exove, Itämerenkatu 1
Tampere – Vincit, Visiokatu 1
Oulu – Hiottu, Teknologiatie 12

 

 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 15.04.

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Janne Kalliola.

Sihteeriksi valittiin Pasi Kovanen.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Mike Arvela ja Tommi Aho.

Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, ja todettiin että kokous on päätösvaltainen.

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Pasi Kovanen esitteli tilinpäätöksen, Janne Kalliola vuosikertomuksen ja Pasi Kovanen toiminnantarkastajan lausunnon.

 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin.

 

 1. Päätetään yhdistyksen jäsenkriteeristön muutoksesta.

Hyväksyttiin jäsenkriteeristön muutos hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

 

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä hallituksen ehdotus liittymis- ja jäsenmaksuiksi vahvistettiin.

 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin puheenjohtajaksi Janne Kalliola

Valittiin hallituksen jäseniksi Satu Lapinlampi, Mike Arvela, Miikka Kostian, Antti Järvinen, Simo Kari, Jarkko Malinen

 

 1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Valittiin toiminnantarkastajaksi Kimmo Löytänä ja Pasi Kovanen varatoiminnantarkastajaksi

 

 1. Valitaan yhdistyksen toimikuntien (webbisivut, markkinointi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jäsentapahtumat) vetäjät.

Toimikuntien vetäjiä ei valittu.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.