Hyvinvointi on koodin varassa – ja äänestäjällä on valta varmistaa se

Teksti on julkaistu alun perin Etelä-Suomen Sanomissa 11.3.2019.

  
Hyvinvointi säilyy Suomessa vain koodilla.

Kuulostaako kärjistetyltä? Silti se on totta – ja koodin merkitys kasvaa jatkossakin.

Visuaaliset laaduntarkastukset, toiminnanohjausjärjestelmät, asiakashallinta, tiedostojen hallinta, tietojen kerääminen keskitetysti, tiedon analysointi… Lista ohjelmistojen tuomista mahdollisuuksista on liki loputon. Prosessien tehokkuutta ja tuottavuutta parantavilla tietojärjestelmillä voidaan lähes alasta riippumatta parantaa toiminnan laatua ja tuottavuutta.

Ihmisen tekeminä tehottomasti hoituvat tai ihmiselle sopimattomat tehtävät voidaan siirtää ohjelmistojen ja robottien hoidettavaksi. Oikeanlaisten järjestelmien avulla vähenee materiaalin hukkakäyttö, tehostuvat prosessit ja paranee tuottavuus.

Tietojärjestelmät eivät liudennu tai kärsi monistamisesta eikä niiden monistaminen ja käytön laajentaminen kuluta luonnonvaroja.

Ohjelmistoalan kansantaloudellinen merkitys on kasvanut koko ajan. Koko kansantalouden kannalta ICT-alan tuottavuusvaikutus lähestyy jo 20 prosenttia Tivian Mika Heleniuksen mukaan. Siksi ei ole yhdentekevää, kuinka päättäjämme suhtautuvat alaan.

Mikäli Suomi halutaan säilyttää hyvinvointivaltiona, on tehtävä valintoja ohjelmistoalan eduksi.

Koodia Suomesta ry edustaa yli 200 Suomessa ohjelmointityötä tekevää yritystä. Meille on kunnia-asia kehittää suomalaista ohjelmointiosaamista, jotta hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset Suomessa säilyisivät. Yhdistys haluaa kehittää suomalaisen ohjelmistoliiketoiminnan kilpailukykyä ja käyttöä sekä Suomessa että muissa maissa.

Seuraava eduskunta valitaan huhtikuussa. Me Koodia Suomesta ry:n hallituksessa vetoamme teihin, hyvät äänioikeutetut, että äänestätte eduskuntaan ehdokkaita, jotka haluavat poistaa tarveharkinnan maahanmuutosta ja oikeasti muuttaa lainsäädäntöä tukemaan yritysten työvoiman hankintaa, haluavat uudistaa suomalaista (IT-alan) koulutusta ja sen mahdollisuuksia sekä kehittää peruskoulua tukemaan loogista ajattelua myös alalla aliedustetuissa ryhmissä sekä katsovat tulevaisuuteen menneisyyden sijaan ja ymmärtävät, että digitaalinen murros kiihtyy ja siihen aidosti tukeutumalla saadaan paras mahdollinen kasvu Suomen kansantaloudelle.

Sadan vuoden aikana Suomi nousi kehitysmaasta maailman parhaaksi maaksi. Yhdessä voimme pitää maamme parhaana jatkossakin, mutta siihen tarvitaan ohjelmistoja ja ohjelmointiosaamista. Kun teet äänestyspäätöstä, äänestä päättäjäksi ihmistä, joka ymmärtää ohjelmistoalan arvon.

Koodia Suomesta ry:n hallitus
puheenjohtaja Janne Kalliola, Helsinki
Simo Kari,  Lahti
Satu Lapinlampi, Oulu
Mike Arvela,  Tampere
Pasi Kovanen, Pirkkala