Koodia Suomesta ry perustettu!

Toukokuussa aloitimme valmistelut Koodia Suomesta -hankkeen uuden kodin etsimiseksi. Useiden vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen oman, riippumattoman yhdistyksen perustaminen vaikutti parhaalta vaihtoehdolta.

Aiemmin keväällä oli jo luotu Slack-keskustelukanava, jonne kaikki mukana olevat yritykset ovat saaneet kutsun. Yhdistyksen sääntöjen rungon loin Google Docs -dokumenttiin, ja annoin siihen muokkausoikeuden kaikille yrityksille. Säännöistä keskusteltiin Slackissa, kunnes kaikki olivat niihin tyytyväisiä.

Tämän jälkeen lähetettiin kutsu perustamiskokoukseen. Muutama henkilö osallistui kokoukseen Vincitin konttorilla (kokouksella pitää lain mukaan olla aina fyysinen tila) ja loput tulivat mukaan Slackin kautta. Tämä oli varmasti useimmille – myös itselleni – ensimmäinen kokemus chat-pohjaisesta yhdistyksen perustamiskokouksesta.

Etenkin suurien osanottajamäärien kokoukset sujuvat huomattavan nopeasti, kun tarvittaessa kaikki voivat vaikka kommentoida samaan aikaan käsiteltävää aihepiiriä. Toisaalta paikoin nopeasti etenevä keskustelu vaatii melkoista keskittymistä, että pysyy kärryillä päätöksistä ja kannanotoista. Mainio puoli on, että käydystä keskustelusta jää arkistoidut muistiinpanot. Pöytäkirjaa kirjoitettiin myös Google Docsissa samaa tahtia kokouksen etenemisen kanssa, joten se oli tarkastettavissa heti kokouksen loputtua.

Slack-kokoustaminen ei varmasti ole hyvä ratkaisu kaikkiin tapauksiin. Jos ennakoitavissa on riitaisa kokous, voi kasvotusten tapaaminen olla parempi idea. Varautuminen mahdollisiin äänestyksiin vaatii etukäteissuunnittelua. Lisäksi tekstipohjainen kokoustaminen voi suosia henkilöitä, jotka hallitsevat hyvin kymmensormijärjestelmän, koska he ehtivät kommentoimaan runsaasti.

Yhdistyksen perustamisen lisäksi valittiin myös hallitus. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista kaikki eivät ole tavanneet toisiaan koskaan Slackin ulkopuolella. Lisäksi mukana on kilpailevissa yrityksissä työskenteleviä henkilöitä edistämässä yhteistä asiaa – mielenkiintoinen kuvio!

Hallitus on pitänyt ensimmäisen kokouksensa, luonnollisesti Slackissa. Kokouksen esityslista luotiin Trello-palveluun, ja Trello integroitiin Slackiin siten että kaikki muutokset Trello-listalle näkyvät välittömästi hallituksen Slack-kanavalla. Kokousten välissä asioita voidaan myös käsitellä Slackissa, ja jokainen voi sinne kommentoida asioita silloin kun itselle sopii. Sovittujen asioiden etenemistä on helppo seurata sitä mukaa kun ne etenevät, koska myös seuranta dokumentoidaan Trelloon.

Yhdistyksen perustamisen ja toiminnan järjestäytymisen ajaksi uusien jäsenten lisääminen sivuille keskeytettiin, ja jonossa on odottamassa kymmeniä yrityksiä. Malttakaa vielä hetki – pääsette vielä mukaan ennen lomakauden alkua.

Tästä matka alkaa ja monia mielenkiintoisia asioita on työn alla! Niiden edistymistä raportoidaan mm. tässä blogissa.