Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 3.6.2022

Paikalla
Janne Kalliola
Miikka Kostian
Laura Mänki
Jonna Ranta
Mikko Paltamaa

Kokous avattiin 12.07

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Tyyliluuri.
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Fraktiolta saatu lisätiedot, hyväksytään merkkihakemus
  • Tarkennetaan kompensaatiomekanismin määritelmää esimerkillä.
 • Laskutus
  • Laskutus käynnistynyt
  • Samassa yhteydessä siivottu ja yhdenmukaistettu jäsenrekisteriä
 • Verkkokaupan uudistus
  • Selvittelytyö jatkuu. Jesse hoitaa
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Green ICT -webinaari yhteistyössä Tieken kanssa 11.5.
   • Matka hiilineutraaliuteen 1.6.
  • Syksyn webinaariaikaa aikaistetaan kello 16 -> 15

Viestintä

 • Seuraava jäsenkirje matkaan kesäkuun aikana
  • Suomi Areena
  • Fraktion hiilineutraaliusmerkki
  • Matka hiilineutraaliuteen -webinaaritallenne
  • Diplomit kesälomien jälkeen
  • Slack-kutsulinkki
 • Toteutetaan ensi vuonna kaksi uutiskirjettä
  • Jäseninfokirje vain jäsenistölle
   • Mietitään kuinka ohjeistetaan yhteyshenkilöä tiedottamaan asioista yrityksen sisällä
  • Yleinen uutiskirje kaikille asiasta kiinnostuneille
   • Konseptoidaan tarkemmin
   • Tilauslomake, teknisiä haasteita, Laura selvittää


Yhdistyksen kehittäminen

 • Tukijäsenyys
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
 • Slackin avaus
  • Avattu jäsenistön henkilöstölle ja siirrytty ilmaiseen Slack-yhteisöön
   • Jaetaan signup -sivua
    • Uutiskirje
    • Sivustolle oma sivu aiheesta, Miikka tekee
  • Kohderyhmänä firman hallinto, joilla ei ole samanlaista yhteisöä kuin koodareilla (Koodiklinikka)
 • Suomi Areenan suunnittelupalaveri 20.6.
  • Paikalla panelistit
 • Suomalaisen koodin päivä
  • Laura keskustellut alakoulun opettajien kanssa, ei välttämättä oikea kohderyhmä meille
  • Pohditutetaan Nörttiliven konsepti jäsenistön ja yleisesti koodareiden keskuudessa
 • Tuotteet
  • Laura laittaa listan mahdollisista kuvittajista Slackiin, hallitus laatii shortlistan

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Inklusiivisuus
  • Lähdetään tehokkaammin edistämään kun hiilineutraalius merkin prosessia selkeytetty
  • Jatketaan keskusteluja myös kaupallisten toimijoiden kanssa tässä kentässä
   • Määritetään oma tarpeemme / kulmamme asiassa ja keskustellaan sen jälkeen

Päätettiin kokous 12.57