Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 1.7.2022

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Mikko Paltamaa
Jesse Peurala
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.03

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Growly Oy.
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Ei uusia hakemuksia
  • Tarkennetaan kompensaatiomekanismin määritelmää esimerkillä
   • Laadittu pohjaesitys, Mikko, Janne ja Satu katsovat kriteeristön loppuun
 • Laskutus
  • Laskutus tehty
   • Ensimmäiset maksumuistutukset lähetetään kuun vaihteessa
  • Samassa yhteydessä siivotaan ja yhdenmukaistetaan jäsenrekisteriä
 • Verkkokaupan uudistus
  • Tarvitaan visuaalinen henkilö tuotteiden suunnitteluun, Laura hankkii
  • Mikko ja Antti tulevat mukaan projektiin
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Syyskuussa vastuullisuuswebinaari
   • Marraskuussa koodarikuiskauswebinaari
   • Mikko selvittää kompensointimenetelmäwebinaaria

Viestintä

 • Seuraava jäsenkirje lomien jälkeen
  • Suomi Areenan wrap-up
  • Webinaarit
  • Nörttiliven uusi konsepti
  • Slack-kutsulinkki
 • Toteutetaan ensi vuonna kaksi uutiskirjettä
  • Jäseninfokirje vain jäsenistölle
   • Mietitään kuinka ohjeistetaan yhteyshenkilöä tiedottamaan asioista yrityksen sisällä
  • Yleinen uutiskirje kaikille asiasta kiinnostuneille
   • Konseptoidaan tarkemmin
   • Tilauslomake, teknisiä haasteita, Laura selvittää


Yhdistyksen kehittäminen

 • Tukijäsenyys
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
 • Suomalaisen koodin päivä
  • Jesse kerää raatia Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon valitsemiseen
  • Toteutetaan Nörttilive Goes AMA
   • Janne, Jesse ja Satu hankkivat kysymyksiä etukäteen
   • Laura tekee tarvittavat muutokset ilmoittautumislomakkeeseen
 • Tuotteet
  • Laura laittaa listan mahdollisista kuvittajista Slackiin, hallitus laatii shortlistan

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Inklusiivisuus
  • Lähdetään tehokkaammin edistämään kun hiilineutraalius merkin prosessia selkeytetty
  • Jatketaan keskusteluja myös kaupallisten toimijoiden kanssa tässä kentässä
   • Määritetään oma tarpeemme / kulmamme asiassa ja keskustellaan sen jälkeen

Päätettiin kokous 12.59