Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 1.12.2017

Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 1.12.2017

 

Läsnä:

 

Janne Kalliola

Simo Kari

Pasi Kovanen

Satu Lapinlampi

Mike Arvela

Jonna Ranta

 

Pöytäkirja:

 

– Kokous avattiin klo 12.03

 

– Tapahtumat

 

– Verkkosivujen muutokset ja parannukset

 • Simo löytänyt pari tekijää verkostosta, työt aloitettu
 • Janne katsoo yhteisöliittymistä
 • Pitäisikö tapahtumille olla oma osio?

 

– Jäsenet

 • Hyväksytään jäseniksi: Scope Studio Oy, Houston Inc. Consulting, Digital Lighthouse, Pixels Helsinki, Congrid, Verkkokurssitehdas
  • Jonna laittaa GDPR-kirjeen myös näille
 • Janne ottaa yhteyttä Cubescomiin (asia vielä auki)
 • Jäsenmaksuja maksettu 128
 • Diplomit lähetetty edellisen kokouksen jälkeen
  • Seuraava diplominlähetys 11.12., Pasi hoitaa
  • Tviitataan aiheesta, Satu hoitaa
 • Laitetaan viestiä aiemmin jäseninä olleille
  • Yhdistetään GDPR-viestiin, Pasi tekee kirjeen ja laittaa lähetykseen maanantaina 4.12.
 • Siivotaan Slackista maksamattomat jäsenet pois, Satu ja Jonna hoitavat
  • Odotetaan hetki GDPR:n jälkeen, saattaa tulla lisää maksuja
  • Siivotaan 11.12. jälkeen

– Jäsenkysely

 • Satu kirjoittanut tiedotteen, kommentoitu hallituksessa, laitetaan eteenpäin Satun valitsemana ajankohtana
  • Haetaan julkisuutta Helsinki, Tampere, Oulu, Kuopio -akselilla jäsenvastausten painotusten mukaan

 

– Haalarimerkki opiskelijoille

 • Merkki saapunut
 • Opiskelijalla mahdollisuus saada merkki, kun tekee jotakin yhdistyksen ajaman asian eteen. Kriteeristö:
  • “Jätin pysyvyn jäljen Koodia Suomesta ajaman asian eteen”, tekee yhdistystä näkyväksi oikeassa paikassa, esimerkiksi blogiartikkeli
  • Open source -projektiin aktiivinen osallistuminen
  • Tietotekniikkauran/koulutuksen esittely (omassa) peruskoulussa / lukiossa
  • Muut yhdistyksen asiaa edistävät toiminnat
  • Merkin jakamisen päätöksen tekee opiskelijayhdistys itse
 • Mike laatii tältä pohjalta version, jonka jakaa hallituksen kommenttien jälkeen valituille opiskelijayhdistyksille (yliopistot ja ammattikorkeat)
 • Yhdistyksellä tulee olla yhteyshenkilö ja niiden tulee olla jäsen, ks. seuraava kohta

 

– Opiskelijayhdistykset voisivat tulla jäseniksi ilman jäsenmaksua

 • Kiinnostusta on, laitetaan tämä siis kuntoon -> Simo
  • Tehdään oma sisältötyyppi opiskelijayhdistyksille sivustolle
  • Oma ilmoittautumissivu, työn alla
  • Logot yritysten logojen jälkeen
 • Kriteeristö: Suomessa toimivat opiskelijajärjestöt, joissa on jäseninä tietotekniikka-alalle opiskelevia opiskelijoita, voivat liittyä yhdistykseen ilman erillistä jäsenmaksua (joka on siis varattu yrityksille)
 • Annetaan haalarimerkkejä liittyville opiskelijayhdistyksille

 

– Tiedottaminen

 • Satu kirjoittaa juttuaihion, tarjotaan maakuntalehdille
  • Paikallisella kulmalla Koodia Suomesta -juttu
 • Simo etsii paikalliset firmat haastateltavaksi
 • Hallitus katselmoi luonnoksen ja sitten eteenpäin

 

– Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Mika Helenius / Tivia tavattu, odotetaan Mikalta lyhyttä kuvausta asioista
 • Suomalaisen työn liiton kanssa mahdollinen yhteistyöprojekti, selvitetään tilannetta, Janne hoitaa
 • Janne tapasi Kapak ry:n, jonka kanssa on yhteisiä intressejä alustatalouden suhteen
 • Ollaan yhteydessä Startup Refugeesin kanssa ja käynnistetään keskustelut mahdollisten ohjelmointikyvykkäiden ihmisten työllistämiseksi
  • Aiesopimus ok, tsekataan tilanne -> Satu
  • Jäänyt React-tapahtuman alle, otetaan uudestaan esille
 • Janne käynyt keskusteluja Design+Tech -projektin kanssa / Team Finland, kiinnostuneet yhteistyötä, käydään läpi heidän ajatukset hallituksessa ja sovitaan toiminnat
  • Suomi paras maa koodarille -sivusto, selvitetään muiden kiinnostukset ja tukemisen mahdollisuudet
  • Aktivoidutaan tässä Tekesin ja Invest in Finlandin kanssa, Janne hoitaa
  • Tällä hetkellä Design+Tech järjestäytyy sisäisesti ensiksi
 • Koodikoulut ja kouluihin tehtävät esittelyt / yritysesittelyt kouluille otetaan työn alle. Kuinka aktivoidaan jäsenyrityksiä tähän?
  • Futurice aktivoitunut asiasta, tsekataan heidän kokemuksiensa mukaan

 

– Data protection annex -hanke

 • Mallipohja julkaistu ja tiedotettu jäsenistölle
 • Lisättävä kotisivuille maininta
 • Aktivoitava jäsenistöä ottamaan tätä käyttöön
 • Mietitään, onko tähän liittyen tarvetta lisätoimille

 

– Koulutustoimikunnan perustaminen

 • Mietitään, pitäisikö perustaa erillinen toimikunta hoitamaan koulutukseen liittyviä asioita: koulu- ja yliopistoyhteistyö, koodikoulut, yms.
 • Janne kysyy slackissa, että löytyykö kiinnostusta jäsenistöstä ja organisoidutaan siellä, jos on tarve
  • Jäänyt tekemättä, Janne lupasi aktivoitua uudelleen

 

– Hallituksen suunnittelupäivä perjantaina 5.1. Helsingissä Vincitin Mikonkadun konttorilla

 • Janne laittaa kutsun

 

– Lopetettiin klo 12:47