Jäsenkyselyn 2017 tulokset: 70 prosenttia yhdistyksen jäsenyrityksistä aikoo rekrytoida tulevan vuoden aikana

Koodia Suomesta ry:n tekemän jäsenkyselyn mukaan 70 prosenttia yhdistyksen jäsenistä aikoo rekrytoida lisää henkilökuntaa seuraavan vuoden aikana.  Seuraavan kolmen vuoden aikana rekrytointeja aikoo tehdä 82 prosenttia jäsenyrityksistä.

Ylipäätään yritysten kehitysnäkymät koettiin hyviksi, mutta työvoimapula aiheutti huolta. Sen koettiin jopa hidastavan yritysten kasvua ja kehittymistä. Myös kansaivälisesti tarkastellen kehitysnäkymiä pidettiin hyvinä. Vastaajien mukaan suomalaista ohjelmointiosaamista arvostetaan maailmalla.

Kysely toteutettiin elokuussa 2017. Siihen vastasi yhdistyksen 180 jäsenyrityksestä 54.

Kyselyssä tiedusteltiin myös jäsenyritysten syitä olla yhdistyksen jäsenenä. Tyypillisiä perusteluita jäsenyydelle olivat sekä omistajien, henkilöstön että asiakkaiden suomalaisuus, usko suomalaiseen yhteiskuntaan ja tyytyväisyys Suomeen yrityksen kotipaikkana. Myös ”koodauksen avainlippu” eli Koodia Suomesta ry:n tunnus nähtiin merkittäväksi laatuviestiksi.

Lisätietoja jäsenkyselyn tuloksista: Koodia Suomesta jäsenkysely 2017