Koodia Suomesta ry vuosikokous 20.4.2017 pöytäkirja

Helsinki – Exove, Itämerenkatu 1

Tampere – Vincit, Visiokatu 1

Oulu – Hiottu, Teknologiatie 12

 

 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 15:00

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Janne Kalliola

Sihteeriksi valittiin Pasi Kovanen

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Simo Kari ja Mike Arvela

Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, ja todettiin että kokous on päätösvaltainen.

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

 

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Pasi Kovanen esitteli tilinpäätöksen, Janne Kalliola vuosikertomuksen ja Kimmo Löytänä toiminnantarkastajan lausunnon.

 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

 

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma vahvistettiin.

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

Vahvistettiin jäsenmaksuksi 50 euroa alle 5 työntekijän yrityksille ja 100 euroa vähintään 5 työntekijän yrityksille. Liittymismaksua ei ole.

 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin puheenjohtajaksi Janne Kalliola

Valittiin hallituksen jäseniksi Pasi Kovanen, Satu Lapinlampi, Simo Kari ja Mike Arvela

Valittiin varajäseniksi Jonna Ranta ja Tommi Laitinen

 

 1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Valittiin Kimmo Löytänä toiminnantarkastajaksi ja Joonas Jukkara varatoiminnantarkastajaksi

 

 1. Perustetaan toimikuntia käytännön asioiden sujuvoittamiseksi: Webbisivut, markkinointi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jäsentapahtumat. Valitaan toimikunnille vetäjät.

Valittiin markkinointitoimikunnan vetäjäksi Joonas Jukkara

Valittiin tapahtumatoimikunnan vetäjäksi Simo Kari

Valittiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunnan vetäjäksi Tommi Laitinen

Valittiin webbisivutoimikunnan vetäjäksi Pasi Kovanen

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:47.

 

Liitteet

 1. Läsnäolijat
 2. Tilinpäätös 2016
 3. Toimintakertomus 2016
 4. Talousarvio 2017
 5. Toimintasuunnitelma 2017
 6. Toiminnantarkastajan kertomus 2016