Koodia Suomesta ry vuosikokous 13.3.2018 pöytäkirja

13.3.2018

 

Helsinki – Exove, Itämerenkatu 1

Tampere – Vincit, Visiokatu 1

Oulu – Hiottu, Teknologiatie 12

 

 1. Kokouksen avaus

 

Kokous avattiin klo 16:05

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

Puheenjohtajaksi valittiin Janne Kalliola

Sihteeriksi valittiin Pasi Kovanen

 

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Mike Arvela ja Simo Kari.

 

Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, ja todettiin että kokous on päätösvaltainen.

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

Päätettiin siirtää kokouskutsussa ollut kohta 11 (sääntömuutos) kohdaksi 8.

 

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 

Pasi Kovanen esitteli tilinpäätöksen, Janne Kalliola vuosikertomuksen ja Pasi Kovanen toiminnantarkastajan lausunnon.

 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

 

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 

Toimintasuunnitelma vahvistettiin.

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

Vahvistettiin jäsenmaksuksi 50 euroa alle 5 työntekijän yrityksille ja 100 euroa vähintään 5 työntekijän yrityksille. Opiskelijajärjestöille jäsenmaksua ei ole.

 

Liittymismaksua ei ole.

 

 1. Hallituksen esitys sääntömuutoksesta

 

Päätettiin muuttaa yhdistyksen sääntöjen kohta 6. Muotoon:

 

”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä.”

 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 

Valittiin puheenjohtajaksi Janne Kalliola

Valittiin hallituksen jäseniksi Mike Arvela, Simo Kari, Pasi Kovanen, Satu Lapinlampi

 

 1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

 

Valittiin toiminnantarkastajaksi Kimmo Löytänä ja Juhani Haapala varatoiminnantarkastajaksi

 

 1. Valitaan yhdistyksen toimikuntien (webbisivut, markkinointi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jäsentapahtumat) vetäjät.

 

Valittiin markkinointitoimikunnan vetäjäksi Joonas Jukkara

Valittiin tapahtumatoimikunnan vetäjäksi Simo Kari

Valittiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunnan vetäjäksi Satu Lapinlampi

Webbisivutoimikunnalla ei valittu vetäjää, etsitään jäsenten joukosta.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.42.

 

Liitteet

 1. Osallistujalista 2018
 2. Tilinpäätös 2017
 3. Toimintakertomus 2017
 4. Talousarvio 2018
 5. Toimintasuunnitelma 2018
 6. Koodia_Suomesta_Toiminnantarkastuskertomus_2017